blank

Super Micro flyttar nu sin tillverkning av moderkort och komponenter från Kina för att slippa misstankar om att komponenterna manipuleras. Detta efter en stort uppslagen artikel publicerad av Bloomberg där Super Micro, Apple Amazon med flera pekades ut som att ha manipulerade komponenter i sina servrar. Uppgifter som Bloomberg inte dragit tillbaka, korrigerat eller dementerat.

Uppgifterna publicerades i början av oktober 2018. Bloomberg påstod att moderkort och kretsar som tillverkades av Super Micro i Kina manipulerats. Kretsarna innehåll mycket små avlyssningskretsar och Apple, Amazon och andra pekades ut för att ha servrar som Kina avlyssnade i sina serverhallar.  Apple, Amazon och övriga utpekade förnekade uppgifterna och förklarade att alla hårdvara och all mjukvara som de använder kontrolleras mycket noga.

En av Bloombergs källor backade, Homeland Security analyserade uppgifterna och gav Apple sitt stöd liksom brittiska underrättelsekällor – Bloomberg har trots det vägrat att backa frpn sina uppgifter och texterna finns publicerade på nätet fortfarande.

Länkar

 

Ingen annan har publicerat samma uppgifter, däremot så har bland andra Washington Post lagt ned tid och resurser för att försöka få fram samma uppgifter eller få Bloombergs uppgifter styrkta. Bloomberg står helt ensamma med sina uppgifter som nu alltså lett till att Super Micro flyttar sin tillverkning från Kina.