Bloomberg får det allt svårare att få sin historia att hålla ihop. Nu har amerikanska Departement of Homeland Security och det brittiska motsvarighet backat upp Apple och Amazon vilket i klartext betyder att de inte har några uppgifter som stöder Bloombergs påstående om att företagens servrar ska ha avlyssnats.

Betyder det att Bloomberg har helt fel?

Nej, men det betyder att den brittiska och den amerikanska myndigheten inte har några indikationer eller uppgifter om att Apples och Amazons serverar skulle ha avlyssnats med dolda kretsar. Det betyder att två säkerhetsmyndigheter säger att de inte har några skäl till att misstro Apple, Super Micro och Amazon. Det är en typ av uttalanden som ingen av myndigheterna egentligen behöver göra och framför allt är det inte logiskt att tro att de skulle sitta på uppgifter och alltså ljuga, medvetet, för att skydda de inblandade företagen.

Håller inte

Ur den aspekten så håller Bloombergs artikel inte ihop därför att i texten sägs det att det ska ha anmälts, utretts och därmed borde rimligen båda myndigheterna ha uppgifter som styrker uppgifterna men de har de alltså inte.

Det är utan tvekan så att myndigheternas uttalanden går rakt mot Bloombergs uppgifter i artikeln. Noterbart i sammanhanget är också att i skrivande stund så har inget annat media, ingen annan redaktion lyckats styrka Bloombergs uppgifter. Det finns inte heller någon bekräftelse från någon polisorganisation, exempelvis FBI som går mot Apples och Amazons dementier.

Fortsättning följer …

Mackens Fråga: Vad har du för hörlurar?
Share This