blank

Vi kan sluta att vänta nu. Det kommer ingen bekräftelse på att Bloombergs stort uppslagna artiklar om att Kina smugit in dolda kretsar på moderkort som används i servrar av bland andra Apple och Amazon. Det kommer inget uttalande från någon myndighet som styrker uppgifterna. Bloomberg hade fel, fullständigt fel.

Vet jag det?

Nej, men jag vet att ett antal redaktioner satsat ordentligt med tid och resurser på att hitta information som styrker Bloombergs uppgifter, Jag vet att ingen av alla de journalister som jagat detta scoop har lyckats. I så fall hade vi sett fler artiklar och vi hade sett tre företag som hade hamnat mitt i stormens äga, Super Micro, Amazon och Apple. Den trion har nämligen förnekat Bloombergs påstående – kategoriskt.

Extra viktigt

För Apple är uppgifterna extra viktiga och enligt Tim Cook har så Apple tagit dem på allvar och ”vänt upp och ned” på servrar, funktioner och allt det som ingår i det komplexa system som utgör Apples ekosystem. Apple har verkligen försökt hitta det Bloomberg påstår – små dolda kretsar som används för att avlyssna Apples inkommande och utgående trafik.

Apple har inte hittat någonting, ingenting som ens kommer i närheten av det Bloomberg påstår. Ingen avlyssning, inga obehöriga och inga kretsar på några moderkort. Ingenting.

Avtal

För Apple är frågan extra känslig därför att Apple har ingår ett avtal med alla sina användare där Apple lovar att ta hand orm vår information och skydda den. Apple har skapat funktioner som ska stoppa kartläggningen av användare på nätet, som ska försvåra datainsamling och som går rakt emot den väg som Facebook, Twitter och Google har valt.

Skulle nu Kina, eller något annat land, lyckas plantera avlyssningsutrustning inne i Apples serverhallar så betyder det stor skada, mycket stor skada, för det förtroende som Apple har byggt upp och det skulle vara förödande för de egna, interna, säkerhetskontrollerna. För tro inte för en sekund att Apple köper en ny server ute på marknaden, kopplar in ström och anslutning till nätet och sedan tar den i drift. Varenda pryl som ska kopplas in i Apples serverhallar kontrolleras, rigoröst. Apple har egna protokoll som ska följas, kontroller som ska göras innan något utifrån får kopplas in i systemet. Skulle Bloombergs uppgifter visa sig vara korrekta så innebär det att Apple hela kontrollsystem fallerat på ett katastrofalt sätt.

Därför har Apple försökt att gå till botten med Bloombergs uppgifter och de har inte hittat någonting.

Invändningar

Mot det kan naturligtvis invändas att Apple kan ha missat något, att den som smugit in kretsarna gjort det på ett så listigt sätt att de undgått upptäckt men det är inte det Bloomberg påstår. Bloomberg påstår att det ska hittats dolda kretsar, att det ska ha utretts av myndigheter och att det ska ha gjorts utredningar.

Brittiska GCHQ, motsvarigheten till amerikanska NSA, har sagt att de inte har skäl till att misstro Apple. Amerikanska underrättelseorganisationer har gjort detsamma och det finns inga uppgifter från FBI eller någon annan polisorganisation som stöder uppgifterna om att det skulle höga gjorts några utredningar 2015. Det finns inga andra uppgifter, förutom Bloombergs, som stöder uppgifterna.

Lägg dementier, uttalanden från underrättelseorganisationer och en total avsaknad av uppgifter som styrker Bloombergs påstående i en vågskål och Bloombergs uppgifter i den andra vågskålen så åker Bloomberg upp i luften.

Mycket ovanligt

Nu har Apple dessutom gjort något mycket, mycket ovanligt – Tim Cook har begärt att Bloomberg ska dra tillbaka sina artiklar och erkänna att de hade fel. Jag har följt Apple i många år och jag har läst massor av fabricerade påstående i likaledes fabricerade och falska artiklar. Jag har läst och lyssnat på ”The American Life” där Mike Daisey påstod att han besökt Apples underleverantörer i Asien och med egna ögon sett vidriga arbetsförhållanden. Det var lögner och ”This American Life” drog tillbaka radioprogrammet och medgav att de hade blivit lurade av Mike Daisey. Apple kommenterade aldrig de uppgifterna och inte ens då riktade Apple några krav mot radioprogrammet.

Det finns en lång rad av exempel under åren som Apple valt att inte kommentera. Uppenbara lögner som Apple valt att inte bli indragna i eller kommentera.

Den här gången så har Apple valt att inte låta Bloomberg slippa undan. Apple har valt att inte släppa påståenden om avlyssning, dolda kretsar utan fortsatt att kräva att Bloomberg backar och medger att de publicerat helt felaktiga påståenden.

BuzzFeed News

Det är något som Apple aldrig har gjort tidigare.