Nyhets-Quiz: Har du hängt med?

Nyhets-Quiz: Har du hängt med?

Dags att testa nyhetskunskaperna – har du koll på det som har hänt?

Top frågor om nyheter.

 

Nyhets-Quiz Vecka 25: Har du koll på det som hände under veckan som gick?

Hur mycket kommer du ihåg av nyheterna från veckan som gick?

Testa dina ordkunskaper

Testa dina ordkunskaper

Femton ord, svåra ord och mycket svåra ord.

Hur många klarar du?

 


1. Kortlivad, flyktig
2. Samling av levande djur som förevisas
3. Född eller skapt till något
4. Stor fågelbur
5. Motsats till dissonans
6. Avvikelse från ämnet
7. Motvilja mot nya idéer
8. Detaljbeskrivelse av terräng, bebyggelse etc
9. Tentamen, förhör
10. Ingripande, medling
11. Initialförkortning
12. Förebyggande åtgärder
13. Uppseendeväckande
14. Tillstånd att besöka högt uppsatt person
15. Urbild, urtyp
NyhetsQuiz: Har du koll på nyheterna?

NyhetsQuiz: Har du koll på nyheterna?

Dags att testa dina kunskaper i nyheter igen.

Hur många frågor klarar du?

 

NyhetsQuiz: Hänger du med i nyhetsflödet?

Quiz: Känner du igen de här Pixar-figurerna?

Quiz: Känner du igen de här Pixar-figurerna?

Här är ett gäng figurer, plockade ur Pixars filmer – hur mänga känner du igen och kommer ihåg vad de heter?

Kan du dina Pixarfilmer?

 

 

Vilka figurer ur Pixars filmer känner du igen och kan du?

Tio figurer ur Pixars filmer. Hur många känner du igen och vet vad de heter?

Mackens Quiz: Hur bra är du på norska?

Mackens Quiz: Hur bra är du på norska?

Tio norska ord – hur många klarar du att översätta till svenska?

Kolla hur bra du är på grannlandets språk.

 

Hur bra är du på norska?

Hur bra är du egentligen på norska, känner du igen här norska orden?

Hänger du med i nyhetsflödet?

Hänger du med i nyhetsflödet?

Hänger du med i nyhetsflödet? Har du koll på det som händer?

Hur många frågor klarar du i macken Nyhetsquiz?

 

 

Nyhets-Quiz Vecka 22

Har du hängt med i nyheterna den senaste veckan?