Det här är Chat Control 2.0 – och därför måste förslaget stoppas

av | jun 24, 2023 | Mastodon, Nätfrihet

white red and black wall art

Chat Control 2.0 utmålas, av ansvariga politiker med svenska Ylva Johansson (S) i spetsen, som ett viktigt verktyg för att stoppa pedofiler och rovdjur ute på nätet. Med barnen bästa för ögonen så ska ett gigantiskt övervakningssystem skapas där all kommunikation ska övervakas och kunna samlas in.

Ylva Johansson, som varit ute på en PR-turné för att sälja in förslaget avfärdar all kritik med huvudargumentet “vi måste gör detta för att skydda barnen.”

Övervakningssamhället: Regeringen vill kunna läsa alla digitala meddelanden

Här kan du läsa hela lagförslaget

Rimligt

Den som orkar att läsa lagförslaget kan konstatera att förslaget innehåller en hel del som både är rimligt, genomförbart och klokt. Det är de delar som Ylva Johansson alltid håller fram till försvar för lagförslaget och för att styra över diskussionen bort från det som inte bara är mindre bra i förslaget utan som också ha fått vilken diktator som helst att jubla i högan sky för det handlar om massövervakning – oavsett vad Ylva Johansson påstår. Tilläggas kan att lagförslaget har fått stöd av den svenska regeringen.

I förslaget sägs att den som driver en app-butik måste kontrollera att de appar som distribueras inte kan missbrukas för att vuxna ska söka kontakt med unga. det gällt för övrigt en hel plattform. Den som driver plattformen och har ansvaret för den måste alla koll på att den inte missbrukas av pedofiler – fullt rimligt.

Detsamma gäller nätet alla meddelandetjänster – tjänsteleverantören måste hålla koll på hur meddelandetjänsten används så att den inte kan användas av pedofiler för att söka kontakt med barn – också fullt rimligt.

Huvudpoängen i lagförslaget är att den som driver, utvecklar en app, en tjänst och en helt plattform måste hålla koll, städa och hålla efter så att plattformen inte blir en hemvist för nätets vidrigaste rovdjur, pedofilerna. Fullt rimligt.

Demokrati

Det är sen som lagförslaget kastar ut demokrati, källskydd, mänskliga rättigheter och fundamentala rättsprinciper med badvattnet och föreslår att det ska skapas ett gigantiskt övervakningssystem som inte får skyddas med kryptering och där leverantörerna ska tvingas, med lagen som stöd, att övervaka, bugga och samla in data om alla misstänkta pedofiler.

För att skydda barnen så vill Ylva Johansson skrota och runda mänskliga rättigheter, källskyddet och det vi brukar hävda tillhör och ingår i vårt demokratiska samhälle. Tolka nu inte detta som att Ylva Johansson är antidemokrat eller något annat vansinnigt. Ylva Johansson tycker däremot att en hel del av det som ingår i en demokrati kan offras för att skydda barnen, vilket inte är samma sak.

Lås oss börja med rätten till en privat sfär:

”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”

Enkelt, lätt att förstå och citatet är plockat ur EU-konventionen om mänskliga rättigheter.

”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.”

Lika lätt att förstå – även detta citat är plockat ur EU-konventionen om mänskliga rättigheter.

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.”

FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Ställer myndigheterna krav på att en tjänsteleverantör ska övervaka alla kommunikation med bara en misstanke som underlag så är det rätt uppenbart att förslaget inte är förenligt med EUs konvention om mänskliga rättigheter eller FNs dekoration om mänskliga rättigheter.

För att kommunikationen ska kunna övervakas så kommer tjänsteleverantörerna att tvingas att bygga in bakdörrar som rundar dagens kryptering. I annat fall så kommer kommunikationen inte kunna övervakas och en leverantör kan då inte leva upp till lagkravet.

Priset

Det pris som ska betalas, enlig lagförslaget, är att alla EUs medborgare ska kunna övervakas – 450 miljoner individers SMS, meddelanden, e-post – allt. Detta enorma övervakningssystem anses som rimligt och stå i proportion till de som ska jagas, pedofilerna, och de som ska skyddas, barnen.

Det som Ylva Johansson inte säger är att för att kunna övervaka alla enskilda individer och för att kunna samla in data om en misstänkt så krävs bakdörrar och gigantiska system som kan användas för – rätt gissat – allt annat som skickas ute på nätet. Kan du skapa en algoritm, ett script och en funktion som kan söka efter barnporr så är kan samma funktion användas för att leta efter helt andra saker.

Lägg sedan till att om det finns en bakdörr i ett system så är det bara idioter och barnsligt naiva som tror att denna bakdörr bara ska kunna utnyttjas av de goda. Historien visar med skrämmande tydlighet att så inte är fallet.

Chat Control måste stoppas därför att det är ett gigantiskt övervakningssystem – oavsett vad Ylva Johansson påstår.

Länkar

 

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: