Tuffare klimat för teknikjättarna – nu kommer ny lagstiftning

av | jul 5, 2022 | Nyheter

EU har nu tagit ett steg till mot ny, stramare lagstiftning som radikalt kommer att minska de stora teknikbolagens grepp om marknaden. För Apple innebär det att appar måste kunna laddas utanför App Store och att Apple inte kommer att kunna kräva att betalningar går via deras butik.

Europeiska unionen antog sin nya Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) på tisdagen, vilket avsevärt kommer att förändra hur appbutiker från Apple, Google och andra kan fungera.

Digital Services Act (DSA) skyldigheter:
● Nya åtgärder för att motverka olagligt innehåll online och skyldigheter för plattformar att reagera snabbt, samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras, inklusive yttrandefrihet och dataskydd.
● Förstärkt spårbarhet och kontroller av handlare på onlinemarknadsplatser för att säkerställa att produkter och tjänster är säkra; inklusive ansträngningar att utföra stickprovskontroller av om olagligt innehåll dyker upp igen;
Ökad transparens och ansvarsskyldighet hos plattformar, till exempel genom att tillhandahålla tydlig information om innehållsmoderering eller användning av algoritmer för att rekommendera innehåll (så kallade rekommendatorsystem); användare kommer att kunna ifrågasätta beslut om innehållsmoderering;
● Förbud mot vilseledande metoder och vissa typer av riktad reklam, till exempel sådana som riktar sig till barn och annonser baserade på känsliga uppgifter. De så kallade “mörka mönstren” och vilseledande metoder som syftar till att manipulera användarnas val kommer också att vara förbjudna.

Gatekeepers

På mycket stora plattformar och sökmotorer (med 45 miljoner eller fler månadsanvändare), Gatekeepers, kommer det att ställas extraordinära krav.Gatekeepers ska febriga spridning av olagligt innehåll, desinformation och påverkamnsoperationer – exempelvis för att genom manipulation försöka att påverka val och andra demokratiska processer. Dessa plattformar måste också ge användarna valet att inte få rekommendationer baserade på profilering och kartläggning.Vidare kommer de också att behöva underlätta tillgången till sina data och algoritmer för myndigheter och granskade forskare.

Digital Markets Act (DMA) skyldigheter:
● tillåta tredje part att samverka med sina egna tjänster, vilket innebär att mindre plattformar kommer att kunna begära att dominerande meddelandeplattformar gör det möjligt för sina användare att utbyta meddelanden, skicka röstmeddelanden eller filer över meddelandeappar. Detta kommer att ge användarna större valmöjligheter och undvika den så kallade “lock-in”-effekten där de är begränsade till en app eller plattform;
● tillåta företagsanvändare att komma åt data som de genererar på gatekeeperns plattform, för att marknadsföra sina egna erbjudanden och sluta avtal med sina kunder utanför gatekeeperns plattformar.

Gatekeepers kan inte längre:
● Rangordna sina egna tjänster eller produkter mer fördelaktigt (egenvald) än andra tredje parter på sina plattformar;
● Förhindra användare från att enkelt avinstallera förinstallerad programvara eller appar, eller använda tredjepartsapplikationer och appbutiker;
● Behandla användarnas personuppgifter för riktad reklam, såvida inte medgivande ges uttryckligen.

Om en grindvakt, Gatekeeper, inte följer reglerna kan kommissionen ålägga böter på upp till 10 % av dess totala globala omsättning under föregående räkenskapsår, eller upp till 20 % vid upprepad bristande efterlevnad.

Apple

För Apple så innebär de nya reglerna radikalt ändra förutsättningar:

  • App Store kommer inte ha ensamrätt på att distribuera appar för iOS och IPadOS
  • App Store kommer inte att vara den enda betallösningen

Till det kan sedan läggas redan beslutade regler som kommer att tvinga Apple att börja använda USB-C istället för lightning-kontakten.

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: