blank

Apple tycks nu ha tröttnat på attacker från Facebook, tidningsannonser och uttalanden. Under sitt anförande vid the European Computers, Privacy & Data Protection (CPDP) så riktade Tim Cook skarp kritik  mot Facebook utan att nämna företaget vid namn.

– Om en verksamhet är byggd på att vilseleda användarna, på att exploatera data, på valmöjligheter som inte är valmöjligheter alls, så förtjänar den inte vårt beröm. Den förtjänar vårt förakt, sade Cook.

Facebook och Apple har hamnat på direkt kollisionskurs sedan Apple lanserat en ny funktion – App Tracking Transparency (ATT) som med en enda inställning stänger ned möjlighet att samla in data, utan användarens tillstånd i appar. Kompletterat med att förstärkt integritetsskydd i webbläsaren Safari och andra delar av Apples ekosystem så kommer, bland annat Facebook, att få det väsentligen mycket svårare att samla in data om användare.

Egna intressen

Facebook har varnat sina investerare för att Apples nya funktioner kommer slå direkt mot den egna plånboken, vinsterna. Den sociala mediajötten har också köpt helsidesannonser i olika tidningar för att försöka utmåla Apple som ett företag som inför restriktionerna för det gynnar egna intressen.

Det här är det Facebook skriker om

Facebook uppges nu förbereda en stämning av Apple där Apples agerande påstås strida mot amerikansk konkurrenslagstiftning, anti-trust lagar. hela den här tiden så har Apple gjort det Apple brukar göra – vara tyst och inte ge sig in i någon verbal pajkastning eller diskussion – till nu. I samband med sitt anförande och under en diskussion vid the European Computers, Privacy & Data Protection (CPDP) så riktade Tim Cook mycket hård kritik mot Facebook – utan att nämna Facebook vid namn.

”At Apple, we made our choice a long time ago. We believe that ethical technology is technology that works for you. It’s technology that helps you sleep, not keeps you up. It tells you when you’ve had enough, it gives you space to create, or draw, or write or learn, not refresh just one more time. It’s technology that can fade into the background when you’re on a hike or going for a swim but is there to warn you when your heart rate spikes or help you when you’ve had a nasty fall. And with all of this, always, it’s privacy and security first, because no-one needs to trade away the rights of their users to deliver a great product”

Hela diskussionen

Nedan kan du se hela diskussionen