blank

Apple har utvecklat nya funktioner, ny teknik för att förhindra och stoppa att utomstående kan samla in data om dig, mig och alla andra. Det är det Facebook skriker om. Apple har sedan lagt in dessa funktioner i iOS så att du och jag och alla andra användare kan slå på, eller slå av datatrålningen. Det är det Facebook skriker om och köper dyra helsidesannonser i stora amerikanska dagstidningar för protestera mot. Facebook skriker om att de kommer att tjäna mindre pengar på att samla in andras information. Det är det Facebook skriker om.

Facebook vill stoppa Apples införande av nya funktioner i iOS och försöker saluföra uppfattningen att Apple är ett hot mot det öppna fria Internte (jo, faktiskt) och att Apple förklarat krig mot små- och medelstora företag (jo, faktiskt). Tillspetsat så är det budskapet i de annonser, helsides-annonser, som Facebook nu köpt i New York Times, Washington Post och andra stora amerikanske medier.

Användaren styr

Det finns några viktig tankevurpor i Facebooks resonemang, och de är fullt medvetna. Facebook vet mycket väl hur det egentligen ligger till men retoriskt så passar det inte in i den bild Facebook vill måla. upp där den sociala mediajätten är hjälten som står upp mot Apple. Facebook vill framstå som företaget som värnar om de små, de mindre företagen som riskerar att förlora pengar på en funktion där du och jag som användare styr. För är det det saken egentligen handlar om – vi som användare kan ta tillbaka kontrollen över vår information, inte helt men delvis och i tillräckligt stor utsträckning för att Facebook internt varnat för minskade intäkter och officiellt inför sina investerare.

Facebook vet att de kommer att förlora pengar när den nya funktionen rullas ut i iOS nästa år – det är det Facebook skriker om, sina egna vinster.

Funktion

Funktionen i sig är enkel. Den är avslagen som standard vilket betyder att skyddet är aktiverat. Vill du nu ha det som idag och dela med dig av din information så slår du av funktionen. På eller av. Det är det Facebook skriker om för när användare får kontroll över sin information, när användare kan minska mängden data de delar med sig av så gör användare det. Facebook hävdar att vi vill dela med oss, att vi vill berätta för andra och att vi användare egentligen inte har några problem med att dela. Det budskapet går stick i stäv med andra undersökningar som visar att integritet är viktigt för de flesta användare och en majoritet oroas av all den information som samlas in om oss.

Så det Apple gör är att ge användarna en enkel funktion, på eller av.

Apple hindrar ingen. Apple tvingar ingen och Apple stoppar inte insamlandet av data. Det valet gör du och jag som användare.

Det är det Facebook skriker om.

Lönsamt

Naturligtvis förstår Apple att om funktionen är aktiverad som standard så kommer få att gå in och slå av den. Det är det som är hela poängen – att minska mängden data som Apple-användare lämnar ifrån sig. Apple förstår också att om alltfler användare tycker att integritet är viktigt och om allt fler oroas av all den information som samlas in om oss så är det lönsamt att investera i funktioner som skyddar integriteten och som begränsar datatrålningen. Kom då ihåg att Apple drivit frågan långt innan den kunde sägas vara kommersiellt lönsam. Apple investerade i integritetsskydd långt innan det var populärt, på agendan, och långt innan det kunde sägas vara något som kan locka över användare från andra system och lösningar.

Apple har stegvis skruvat upp sitt arbete och sina investeringar i takt med att de har sett hur Facebook och andra samlar in data om oss. Nu kommer ytterligare ett steg i det arbetet – en enkel funktion som effektivt stänger ned Facebooks möjligheter att samla in information om oss men återigen – det är du och jag som användare som väljer. Problemet för Facebook är att de vet vad vi kommer att välja. Vi kommer att låta funktionen vara påslagen och aktiv.

Bilden

Titta noga på bilden ovan, som inleder den här texten. Det är det som Facebook skriker om.

Det är information som visar vad Facebook, Instagram, WhatsApp och Facebook Messenger samlar in om användarna, om dig och mig. Det är information som Apple numera kräver att utvecklarna ska redovisa så att du, jag och alla andra ska få veta vad en app och en tjänst samlar in.

Det är därför Facebook köper helsides-annonser. Facebook vill inte att vi ska få veta. Facebook vill inte att vi ska kunna styra och Facebook vill inte att vi ska kunna slå av. Det hotar hela deras affärsidé och Facebook har redan själva konstaterat att det kommer att påverka deras framtida vinster.

Därför skriker Facebook.Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här