Tyska användare blockeras från Project Gutenberg

Tyska användare blockeras från Project Gutenberg


 

Tyska användare blockeras nu från att besöka webbplatsen Project Gutenberg. Detta efter ett utslag i tysk domstol där tysk upphovsrättslag har krockat med amerikansk dito.

Tvisten har stått mellan tiden som ska ha gått efter det att en författare har gått ur tiden och hur länge upphovsrätten fortfarande ska gälla. Tysk lag säger dödsår plus 70 år. Det här är inget nytt problem för Project Gutenberg som har ett stort antal gamla klassiker i sitt bibliotek.

Amerikansk lag

Project Gutenberg har sina servrar i USA och följer amerikansk lag. Inga böcker publiceras förrän efter det att projektet har kunnat fastställa att upphovsrättslagen upphört att skydda det aktuella verket. Då oftast genom att det har gått tillräcklig tid efter författarens död.
Verk av de tyska författarna Heinroch Mann, Thomas Mann och Alfred Döblin ges fortfarande ut i Tyskland och den rätten har förlaget S. Fischer Verlag, som lämnat in stämningen till domstol. Samma böcker skyddas inte av upphovsrättslagen i USA och ingår alltså i Project Gutenbergs bibliotek och katalog.

Landsgränser

Resultatet av domstolsutslaget har blivit att Project Gutenberg nu blockera besökare från Tyskland och det betyder att tysk domstol kan tvinga en amerikansk organisation att blockera användare från det egna landet. Det senare är allt annat än okomplicerat i en digital värld som inte känner några landsgränser.
Teleread


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här