Regeringen vill driva igenom massövervakning och scanna innehållet i din mobiltelefon

av | sep 18, 2023 | Mastodon, Nätfrihet

white red and black wall art

Trots omfattande protester, invändningar från FNs organ för mänskliga rättigheter, från forskare, säkerhetsexperter, Advokatsamfundet, Journalistförbunder och från ministerrådets egna jurister (EU) så vill den svenska regeringen och socialdemokraterna driva igenom EU-kommissionens förslag om massövervakning, kallad Chat Control 2.0.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverige­demokraterna har sagt nej till till EU-kommissionens förslag medan regeringspartierna har vacklat fram och tillbaka utan att ta ställning, fram till nu, då en text skickats ut före ett möte med Justitieutskottet den 14 september. En text där regeringen tar ställning för förslaget med motiveringar och förutsättningar som är tekniskt omöjliga.

Piratpartiets partiledare, Katarina Stensson, kommit över Regeringens förslagna slutståndpunkt och publicerat texten på sin blogg.

Samma felaktigheter

I debatten runt Chat Control 2,0 förekommer samma felaktigheter som runt det nyligen skrotade brittiska förslaget, där politikerna ville försvaga alla typer av kryptering med regelrätta bakdörrar. I regeringens nu utsända text finns samma tekniska omöjligheter som i det brittiska förslaget – som bara kan leda fram till en enda slutsats.

Lästipset: Storbritannien erkänner nederlag i den kontroversiella kampen för att bryta kryptering

Lås oss börja med det som kallas “end-to-end” kryptering. En krypteringsteknik som bland annat används av Apples iMessage, Signal, WhatsApp med flera. Tekniken innebär att information krypteras hos avsändaren, skickas i krypterad form och avkrypteras hos mottagaren. Det är hela poängen med “end-to-end”, informationen ska inte kunna läsas i klartext medan den skickas.

Integritet

Det låter inte särskilt avancerat, inte svårt att förstå även om krypteringsnycklar och tekniken i sig är avancerad – ändå utgår regeringen i sin text att det både ska vara möjligt att kunna avlyssna informationen samtidigt som den enskildes integritet skyddas.

Samtidigt bör flera rättssäkerhets- och integritetsaspekter få ökat genomslag för att nå rätt balans i förslaget. Regeringen kommer att verka för sådana förändringar som ytterligare stärker rättssäkerheten och minskar intrånget i den personliga integriteten.

Det är ett direktcitat ur den text som Katarina Stensson kommit över och publicerat.

En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, t.ex. genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas. Samtidigt får inte informationssäkerheten äventyras, krypterade meddelanden ska vara skyddade mot obehörig åtkomst.

Det är också ett direktcitat ut samma text och det är nu vi raskt närmar oss det som tekniskt inte kan vara annat än av myndigheterna beordrade bakdörrar eller scanning av enskildas enheter. Kom ihåg att med “end-to-end” kryptering så kan information bara läsas i klartext hos avsändaren eller mottagaren men det regeringen föreslår är att det ändå ska gå att läsa och ta del av informationen. Då återstår bara bakdörrar eller scanning av informationen i enheten.

Två alternativ

Tekniskt så är detta bara möjligt med två alternativ – antingen så scannas informationen, hos användaren, i användarens enhet innan den skickas – eller så scannas den hos mottagaren, efter det att den skickats. Det är alternativ ett.

Alternativ två innebär att krypteringen försvagas och att det läggs in en bakdörr en nyckel som myndigheterna kan använda sig av för att avkryptera informationen – medan den skickas.

Det regeringen och socialdemokraterna nu ställer sig bakom (EU-Kommissionens förslag) är antingen så tvingas tjänsteleverantörerna att ta fram tekniska lösningar som gör att våra mobiltelefoner, våra surfplattor och våra datorer kan scannas eller så tvingas tjänsteleverantörerna att bygga in bakdörrar i sina system.

Då regeringen samtidigt tänker sig att information ska kunna skyddas så återstår ett alternativ – tjänsteleverantörerna ska tvingas att lägga in tekniska lösningar för att kunna scanna innehållet i våra enheter. 

Det är möjligt att jag ser spöken mott på ljusa dagen, att jag målar du vet vem på väggen men logiskt så ser jag ingen annan slutsats efter att ha läst vad som ska vara regeringens eget utskick och EU-kommissionens förslag.

Länkar

Här kan du läsa mer om Chat Control 2,0.

Det här är Chat Control 2.0 – och därför måste förslaget stoppas

Hundratals forskare och experter protesterar mot Chat Control 2.0

 

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: