Beslutet om Chat Control 2.0 har skjutits upp

av | sep 23, 2023 | Nätfrihet

Det blev inget beslut om Chat Control 2.0 i Riksdagens EU-nämnd, igår fredag som planerat. Punkten ströks från dagordningen sedan EUs ordförande land Spanien gjort detsamma, strukit beslutet från dagordningen för ministerrådets möte nästa vecka.

Beslutet innebär att hela förslaget ska formuleras om och just nu så finns ingen tidsplan för, när, eller om, det kan bli dags för ett beslut i frågan. Det är absolut inte detsamma som att förslaget skrotats eller bordlagts. Det kommer sannolikt att dyka upp i en omarbetat form även om det är oklart när.

Det här är Chat Control 2.0 – och därför måste förslaget stoppas

Omfattande

Chat Control 2.0 är ett av de mest omfattande intrången i svenska medborgares och alla EU-medborgares privatliv. Trots det så är det påfallande tyst. Det är inte så att det saknas kritiker, Journalistförbundet, Advokatsamfundet, en lång rad säkerhetsexperter, forskare och kunniga har protesterat men debatten har aldrig tagit fart fast det handlar om ett förslag där allt som du kommunicerar ska kunna avlyssnas. Det är tyst trots att förslaget i sin nuvarande form inte kan genomföras, tekniskt, med mindre än att Apple, Google och alla andra tjänsteleverantörer kommer att tvingas att installera bakdörrar eller lösningar som rundar alla skydd och alla former av krypteringar.

Regeringen vill driva igenom massövervakning och scanna innehållet i din mobiltelefon

Skrivits

Det har skrivits en hel del om Chat Control 2.0 och det är en tvärpolitisk fråga där ledarsidor från snart sagt alla politiska läger har protesterat. Ministerrådets egna jurister har protesterat och förslaget går stick i stäv med FNs stadga om mänskliga rättigheter. Någon debatt har aldrig tagit fart och förslagets främsta företrädare den socialdemokratiska EU-kommissionären Ylva Johansson har bara ställt upp på debatt vid ett enda tillfälle – i SVDs podcast.

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: