Varför har Elon Musk så många nya, inaktiva följare?

av | aug 27, 2023 | Mastodon, Socialt

Elon Musk har mest följare på X, tidigare Twitter, runt 153 miljoner följare. Så vilka är de, är det riktiga konton, en massa botar och automatiska konton, bara konton med en blå ikon – vilka är de?

Travis Brown, programmerare, analytiker och amatörforskare bestämde sig för att ta reda på det – samla in så mycket information som det gick om Elon Musks följare för att sedan ta reda på vilka de är, inte på individbasis utan vilken typ av följare som Elon Musk har på X.

En fråga i sammanhanget är om det handlar om falska användare, inaktiva användare – den typ av användare som Elon Musk åberopade när han ville krypa ur affären och köpet av dåvarande Twitter. Den minnesgode kanske kommer ihåg att Elon Musk hävdade att Twitter överdrev sina siffror. En mycket stor mängd av alla registrerade användare på tjänsten var falska, menade Elon Musk den gången.

Av de 153 209 283 X-konton som följde Musk vid den tidpunkt då informationen samlades in, har cirka 42 procent av Musks följare, eller mer än 65,3 miljoner användare, noll följare på sitt eget konto. Drygt 72 procent, eller nästan 112 miljoner, av dessa användare som följer Musk har mindre än 10 följare på sitt konto.

Av de konton som trots allt har skrivit något, har varit aktiva på X så är det förvånansvärt många konton som skrivit färre ön 10 inlägg:

När det kommer till innehållsskapande på plattformen har mer än 62,5 miljoner Musk-följare noll tweets. Detta skulle inkludera användare som har raderat alla sina tweets när denna data samlades in under de senaste veckorna samt konton som aldrig tidigare har tweetat. Mer än 100 miljoner Musk-anhängare har mindre än 10 tweets på sitt konto.

Det hela bli ännu mer intressant när tidpunkten för när alla dessa konton skapades:

Musk slutförde sitt förvärv av Twitter den 27 oktober 2022. Av alla Musks nuvarande följare skapades mer än 25 procent, eller 38,9 miljoner, på eller efter det datumet.

Det genomsnittliga antalet följare för alla 153 miljoner konton som följer Musk ligger på runt 187.Medianantalet följare för alla 153 miljoner konton som följer Musk är bara en (1) enskild följare.

Jag tänkte att jag inte skulle försöka att ge mig på att förklara medelvärde och medianvärde utan det överlåter jag till SCB, som ju onekligen borde veta:

Både medelvärde och median är mått som används för att visa det genom­snittliga värdet för den grupp som studeras.
Medel­värdet är summan av värdena i den aktuella redo­vis­nings­gruppen dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är det mittersta värdet i redo­vis­nings­gruppen då de observerade värdena sorterats i stigande ordning efter värdet. I vissa fall är medel­värde att föredra och i andra fall medianv­ärdet.
Median
Medianen kan vara ett lämpligt mått om observa­tioner har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medel­värdet påverkas inte medianen av sådana extrem­värden.
En variabel där median­värdet är att föredra är inkomsten i ett hushåll, som vanligen karakter­iseras av att många hushåll har låga eller medel­höga inkomster samt ett fåtal har höga eller mycket höga inkomster. Ett medel­värde kan i detta fall vara miss­visande.

Statistiska Centralbyrån, SCB

Falska konton

Det är en smula vanskligt att påstå att en mycket stor mängd av Elon Musk skara av följare är falska, nyligen skapade konton – att göra det tvärsäkert men insamlad information och en analys av hur alla hans följare ser är i alla fall tillräckligt underlag för att ifrågasätta om Elon Musk följs av riktiga, äkta konton.

Runt 25 procent av alla Musks följare, eller mer än 38 miljoner, använder standardprofilbilden som X tillhandahåller för nyregistrerade konton. Mer än 40 procent av Musks följare, eller strax under 50 miljoner, har 4 eller fler nummer i @-handtaget på X. Dessutom följer mer än 43,8 miljoner Musk-följare mindre än 10 användare totalt via deras X-konto. Omkring 13,5 miljoner användare följde bara ett enda konto, @ElonMusk, när informationen samlades in.

Källa: Mashable

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: