Gamla satelliter som inte används längre men som fortfarande är fullt fungerande kan bli ett nytt säkerhetshot – från rymden. Satelliter kan hackas och aktiveras och fås att sända tv-signaler vilket bara ett exempel på vad gamla uttjänt rymdskrot kan användas till.

Till det kan läggas att många satelliter inte har ett särskilt avancerat säkerhetssystem. De har inte byggts med säkerhetsfunktioner i fokus och de kan därför, teoretiskt, tas över med en tillräckligt kraftfull sändare och en stor antenn.

”Tekniskt sett finns det inga kontroller på den här satelliten eller de flesta satelliter – om du kan generera en tillräckligt stark signal för att ta dig dit kommer satelliten att skicka den tillbaka ner till jorden,” förklarar Koscher. ”Folk skulle behöva en stor skål och en kraftfull förstärkare och kunskap om vad de gjorde. Och om en satellit utnyttjades fullt ut, skulle de behöva övermanna alla andra som använde just den transponderpunkten eller frekvensen.”

Wired

På senare tid har hackare utnyttjat underutnyttjade satelliter för sina egna syften. 2009 arresterade den brasilianska federala polisen 39 misstänkta misstänkta för att ha kapat amerikanska flottans satelliter med hjälp av kraftfulla antenner och annan ad hoc-utrustning för deras egen CB (medborgarband) kortdistansradiokommunikation.

DanishEnglishFinnishLatinNorwegianSwedishUkrainian