REPORTAGET

Domare: Trump begick sannolikt brott när han försökte riva upp valresultatet 2020

av | mar 29, 2022 | Reportage

Donald Trump bröt sannolikt mot federal lagstiftning när han försökte riva upp och ogiltigförklara presidentvalet 2020, skriver en federal domare i en viktig dom som innebär att drygt 100 meddelanden via e-post ska lämnas ut till kongressens utredande utskott.

I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina så har en domstol i Kalifornien levererat en dom som kan komma att få mycket stor betydelse i utredningen av Donald Trumps fortsatta politiska karriär. Domaren i målet, David O. Carter, skriver i sin dom att det är sannolikt att Trump brutit mot federal lag när han försökt att ogiltigförklara utgången av presidentvalet 2020.

Mail

Målet handlar i grunden om drygt hundratalet mail som skickats mellan Trumps advokat John Eastman och Donald Trump. Eastman har överklagat det utredande utskottets krav att mailen ska lämnas över med argumentet att breven faller under regeln om sekretess i kommunikation mellan advokat och klient. Det finns dock ett undantag från den regeln och det lagliga skyddet – om det kan antas att advokat eller klient, eller båda, brutit mot federal lagstiftning. I den 44 sidor långa domen så gås utskottets argument igenom steg för steg, liksom John Eastmans argument. Slutsatserna är sprängstoff:

President Trump och Dr Eastman motiverade planen med anklagelser om valfusk – men president Trump visste sannolikt att motiveringen var grundlös och därför att hela planen var olaglig. Även om Dr. Eastman hävdar att president Trump informerades om att flera delstatsval var bedrägliga, (224) pekar den utvalda kommittén på många tjänstemän i den verkställande grenen som offentligt uttalade (225) och privat betonade för president Trump (226) att det inte fanns några bevis på bedrägeri. I början av januari avvisade mer än sextio domstolar fall med påstående om bedrägeri på grund av bristande ställning eller brist på bevis, (227) och noterade att de förde fram “ansträngda juridiska argument.

Siffrorna inom parantes är domstolens uppräkning av enskilda händelser och argumenation som leder fram till slutsatsen att John Eastman, Trumps advokat, och Donald Trump sannolikt bröt mot federal lagstiftning när de tillsammans tog fram en plan för att försöka att ogiltigförklara valet 2020.

Telefonsamtalet

I domen så finns även det omtalade telefonsamtalet mellan Donald Trump och delstaten Georgias Brad Raffensperger omnämnt:

President Trumps upprepade vädjanden till Georgias utrikesminister [Brad] Raffensperger visar tydligt att hans motivering inte var att utreda bedrägeri, utan att vinna valet: “Så vad ska vi göra här, gott folk? Jag behöver bara 11 000 röster. Gubbar, jag behöver 11 000 röster. Hjälp mig här nu.” Sammantaget visar dessa bevis att president Trump sannolikt visste att valräkningsplanen inte hade någon saklig motivering.

Domen kommer högst sannolikt att överklagas vilket betyder att de aktuella mailen inte kommer att lämnas över till utskottet inom den närmaste framtiden. Utslaget och innehållet i domen är anmärkningsvärt – Trump bröt sannolikt mot amerikansk lag, vilket inte är detsamma som att det är bevisat att Trump gjorde det men det är en federal domares slutsats att att det är sannolikt att han gjorde det i alla sina försök att riva upp resultatet i ett demokratiskt val.

“Baserat på bevisen finner domstolen det mer troligt än inte att president Trump korrupt försökte hindra kongressens gemensamma session den 6 januari 2021.”

0 kommentarer


Mikael Winterkvist

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Jag skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Vid sidan av den här bloggen så jobbar jag med med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och fem barnbarn.

Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till macOS. På den vägen är det.

_____________________________________________________________________________________

Anmäl dig till Magasin Mackens nyhetsbrev

Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad.

Anmäl dig här

_____________________________________________________________________________________

De senaste inläggen: