Donald Trump vill inte att dokument, PM, meddelanden och anteckningar rörande den 6 januari i år då Kapitolium stormades ska lämnas över till det utskott i ingressen som utreder upploppet. Det tycker däremot två domstolar som avslagit Trumps begäran att handlingarna ska beläggas med sekretess.

När utskottet begärda att få handlingarna vrån Vita Huset så svarade Trump med att överklaga beslutet till domstol. Trump vill inte lämna över dokument, meddelanden, anteckningar, epost med mera som visar vad han och hans ,medarbetare gjorde runt den 6 januari i år. Domen första gången var att domstolen anser att informationen har ett allmänintresse, att händerna ska utredas och att dokumenten ska lämnas ut.

Överklagade

Efter det så överklagade Trump för att på nytt försöka att hemlighålla informationen. Nu har domstol nummer två kommit med sitt beslut – handlingarna ska lämnas över.

The US Court of Appeals for the DC Circuit, in a 3-0 decision, rejected Trump’s attempt at challenging President Joe Biden’s decision not to back his predecessor’s claim of executive privilege over certain categories of documents that the Jan. 6 committee requested from the National Archives.

Buzzfeed News

Donald Trump väntas nu att försöka förmå Högsta Domstolen att  belägga handlingarna med sekretess i en tredje vända i domstol.

DanishEnglishFinnishFrenchGermanLatinNorwegianSpanishSwedish