Twitter har anklagas för att stoppa högerkonservativa åsikter och beskyllts för censur – inte minst från högerkonservativ håll. Nu visar det sig att twitters egna algoritmer favoriserar högerkanten på den politiska skalan men Twitter vet egentligen inte riktigt varför.

I april i år så inledde Twitter en översyn av de algoritmer som tjänsten använder . Twitter lovade också att redovisa resultatet av undersökningen som ett svar på kritiken från högerhåll. Nu är resultatet presenterat och det visar sig att Twitters algoritmer har en slagsida åt höger, inte åt vänster.

Två aspekter

Det är två aspekter av algoritmerna som Twitter har tittat på – dels om algoritmerna förstärker och prioriterar politiker, dels om någon sida på den politiska skalan kan sägas ha en fördel av algoritmerna.

What did we find?

  • Tweets about political content from elected officials, regardless of party or whether the party is in power, do see algorithmic amplification when compared to political content on the reverse chronological timeline.  
  • Group effects did not translate to individual effects. In other words, since party affiliation or ideology is not a factor our systems consider when recommending content, two individuals in the same political party would not necessarily see the same amplification. 
  • In six out of seven countries — all but Germany — Tweets posted by accounts from the political right receive more algorithmic amplification than the political left when studied as a group.
  • Right-leaning news outlets, as defined by the independent organizations listed above, see greater algorithmic amplification on Twitter compared to left-leaning news outlets. However, as highlighted in the paper, these third-party ratings make their own, independent classifications and as such the results of analysis may vary depending on which source is used.

Twitter

Folkvalda

När det gäller folkvalda så ser det ut som att Twitters system är tämligen neutralt men när det handlar om att lyfta fram åsikter så slår det över åt högerhållet. När nu Twitter konstaterar detta så konstaterar den sociala tjänsten även att Twitter inte riktigt vet varför.

DanishEnglishFinnishFrenchGermanLatinNorwegianSpanishSwedish