blank

Nu har reaktionen från Apples högsta ledning kommit efter rapporter om missnöje, löneskillnader, trakasserier och övergrepp. Apple gör det Apple måste göra, inledningsvis, och uppmanar anställda att kontakta och rapportera missförhållanden till sina överordnade. I det här läget så måste Apple lita till den egna organisationen i första hand.

Apple är ett stort företag som är verksamt i en rad olika länder med olika kulturer, traditioner och sociala regler. Företaget styrs från USA, där högsta ledningen finns, men det finns en uppenbar och tydlig fara i att toppstyrda en så stor organisation med dekret från Cupertino, även om Apple på många punkter fortfarande har strukturer som mer på minner om ett startup-bolag än en multinationell koncern.

Tondöva

Apples HR-chef, Deirdre O’Brien, gick nyligen ut med uppmaningen att anmäla alla missförhållanden till närmaste chef. Uppmaningen har fått kritik och Apple har anklagats för att vara tondöva och för att agera försent och agera för svagt. Apples dilemma här är att om ledningen i Cupertino ger sig ut och detaljstyr för mycket, kör över anställda chefer som anställts bland annat för att hantera problem på arbetsplatsen så kan det få ännu värre följder än det som nu rapporterats. Det kan lamslå organisationen som då sätter sig ned och inväntar nästa order från Cupertino istället för att göra det de har an ställts för att göra bara för att ta ett exempel.

Konflikter

I ett chefskap ingår att leda och i den rollen så kommer du också förr eller senare att få hantera konflikter och problem. Det uppstår på alla arbetsplatser och det är här Apples problem ligger – uppifrån finns klart angivet vad Apple står för och ska stå för men implementeringen av de grundläggande värderingarna måste folk nedåt i organisationen se till att införa, efterleva och se till att de följs. Kort sagt – Apple har anställt chefer och ansvariga som ska se till att anställda känner sig trygga på sina jobb och det är de som har ansvaret att nu se till att chefer som beter sig svin rapporteras och ställs till svars.

Ordning

Det finns ”a chain of commands” – en kedja, en beslutsordning som Apple inte utan hoppa förbi och även om resonemanget blir en smula teoretiskt så är det förklaringen till varför ledningen i Cupertino inte drar sina svärd och drar ut i krig över de anställdas berättelser. Det handlar inte om brist på empati eller en vilja att sopa saker under mattan utan om att för att inte förvärra saken så måste saker ha sin ordning, hanteras i rätt ordning.

Allt detta försvåras naturligtvis av att anställda utsatts för övergrepp, trakasserats, diskriminerats och vantrivts på sina arbeten. Det är människor det handlar om och ingen ska gå till jobbet och vara rädd för en chef eller en kollega – det är fullständigt självklart. På det lilla företaget kallar chefen till sig den de gäller – förövaren och klargör att det som hänt är oacceptabelt. Är det brottsligt så finns det utredande samhällsresurser (polis och åklagare) som hanterar den biten. I det jättestora företaget ska det fungera på samma sätt med den skillnaden att det är den lokala chefen som ska axla den rollen. Det är därför Apple nu gör och säger det Apple gör och säger.

Flera steg

När väl det budskapet slagit rot och förts ut i organsationen så är det min gissning att Apple kommer att ta detta flera steg vidare. Chefer kommer att utbildas, internt, i vad Apple står för, värdegrunden, och även om det är ett slitet och bitvis förlöjligat uttryck så är värdegrunden det alla företag bör vila på. Du kan inte detaljstyra och ha policys och regler för allt och du kan inte skap en uppslagsbok med instruktioner för varenda situation som kan uppstå. Ibland måste du falla tillbaka på vad företaget står för och vad företaget förväntar sig att du ska stå för.

Förutom att det handlar om anställda, Apples ansvar som arbetsgivare och människor så kommer Apple inte tillåta eller acceptera att enskilda beter som svin, anställda av Apple. Jag vill i alla fall tro att det är på det sättet och det är nu upptill Apple att visa och bevisa att alla uttalanden om jämlikhet, allas lika värde och allt det som Apple säger sig stå upp för inte bara är tomma ord.

0 0 röster
Article Rating
0
Vi vill mycket gärna höra vad du tycker - kommentera mera!x
()
x