blank

Apples beslut att inför en scanning av bilder för att sedan jämföra dem med digital fingeravtryck, CSAM, har lett till en intern debatt, inom Apple, där anställda uttrycker oro för beslutet.

I en intern kanal på Slack så har debatten lett till över 800 meddelanden där anställda protesterat mot att CSAM ska implementeras i samband med lanseringen av de nya versionerna av Apple operativsystem senare i höst. Farhågorna inom Apple är i stort desamma som den hårda kritik Apple har fått från bland andra Electronical Frontier Foundation, EFF, och en rad andra. Det befaras att tekniken som används för att scanna de bilderna och för att göra matchningen mot CSAM också kan användas för att söka efter annan information och att tekniken skulle kunna missbrukas av repressiva regimer, exempelvis.

Förtroendet

Internt finns också en oro för att Apple nu förstör sitt rykte som ett företag som står upp för den en skildes integritet, skydd av användarnas information och att Apple urholkar värdet av sitt varumärke och det förtroende som byggts under många år. Et annat argument som också läggs fram av Apples egna anställda att Apple nu visar att det går att scanna och kontrollera information – lokalt, i användarens enhet.

Apple har hela tiden sagt att de kommer att vägra att använda funktionen för annat ändamål än CSAM och i uttalanden och i olika dokument så har Apple förklarat att funktionen har byggts på sådant sätt att det inte heller ska vara tekniskt möjligt – vilket inte lugnat de egna anställda.

Police and other agencies will cite recent laws requiring ”technical assistance” in investigating crimes, including in the United Kingdom and Australia, to press Apple to expand this new capability, the EFF said.

”The infrastructure needed to roll out Apple’s proposed changes makes it harder to say that additional surveillance is not technically feasible,” wrote EFF General Counsel Kurt Opsahl.

Reuters