blank

New York Times har skapat, skrivit en serie artiklar om deltagare, idrottare som är med vid OS i Japan. Det speciella med artiklarna är att de är interaktiva.

Du som läsare kan klicka och välja vilken information du vill ta del av och informationen innefattar bilder, grafik och videor – med de aktuella deltagarna. 

Interaktiva texter

Även svenska tidningar, däribland våra svenska kvällstidningar har skapat liknande texter men då har det handlar om animeringar och ett användande av grafik mer än interaktivitet – där du som läsare kan påverka det du ser och kan läsa.