blank

Sedan pandemin bröt ut har dödligheten bland covid-patienterna halverats. Enligt Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning, är det flera faktorer som ligger bakom.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 400 sörmlänningar dött med covid-19 fram till och med vecka 8 i år. Omkring 260 av dem har dött på sjukhus. Dödligheten i viruset bland patienterna har minskat kraftigt.

– I våras överlevde inte var fjärde av patienterna på iva. Under den andra vågen har det varit en helt annan situation, dödligheten har halverats, säger Karin Frisell.

Källa: Tre lärdomar som halverat dödligheten bland covid-patienter