blank

En grupp forskare och experter beskriver Sveriges strategi under pandemin som brottslig och kräver att enskilda forskare, experter och företrädare för olika myndigheter ska ställas inför rätta. I inlägg anklagas enskilda för att medverkat till en strategi där gamla har mördats med överdoser av morfin. Detta är en grupp som aktivt medverkat i att sprida felaktiga uppgifter om Sveriges, den svenska strategin internationellt.

Vetenskapsradion har fått tillgång till gruppen som består av runt 200 personer. En del av medlemmarna är verksamma som forskare vid svenska universitet men inte alla är utbildade inom ämnet – epidemologer, virologer eller läkare. I gruppen samordnas inlägg som postas i andra grupper, på Twitter och i olika sociala medier. Gruppen har även varit i kontakt med stora internationella medier, stora amerikanska tidningar och fått in uppgifter om en misslyckad svensk strategi med ett hjärntvättat folk, hjärntvättade medier som förts bakom ljuset av ansvariga myndigheter.

I inlägg beskrivs hur medlemmar försökt att få andra länders regeringar att agera mot Sverige under pandemin. Ekot och Vetenskapsradion har fått inblick i en dold Facebookgrupps aktiviteter.

Svenska nationen beskrivs som hjärntvättad och ansvariga för coronastrategin som förövare och medierna som mutade. Sverige har rasat ner i en moralisk, etisk och vetenskaplig avgrund.

Sådana påståenden sprids i en kampanj i sociala medier. Experter på informationspåverkan anser att tonen och metoderna är oroväckande.

Vetenskapsradion på djupet