blank

 

Epic, Spotify och ett gäng till av de som skäller på Apple eller som är indragna i olika juridiska tvister med Apple bildar nu en koalition – Coalition for App Fairness. En organisation som det är svårt att ta på allvar därför att den består av en samling stora företag som vill tvinga Apple att distribuera deras appar gratis.

Visst, här finns små företaget, mindre utvecklare också men grundarna är stora företag som under åren tjänat ansenliga mängder dollar på att låta Apple ta hand om deras appar, distribuera apparna, sköta hanteringen, uppdateringarna och betalningsflöden.

Epic Games tog villigt emot över en miljard dollar under flera år, i enlighet med ett avtal Epic tecknat med Apple tills en dag då Epic bestämde sig att utmana Apple, avtalet och det regelverk som de enligt avtalet skrivit under på att följa. Epic bröt mot ett undertecknat avtal – ibland är en tvist inte mer komplicerad än så och Epic bröt mot avtalet, fullt medvetet, iscensatte en kampanj direkt efter att de kastats ut ur App Store (och Google Play). Det råder stor avtalsfrihet och företag som ingår ett avtal förutsätts att hålla det.

Spotify å sin sida vill inte betala avgifterna i App Store, vare sig 30 procent eller 15 procent utan Spotify vill ha en egen gräddfil för sin app och sin musiktjänst. Spotify vill att Apple ska distribuera deras app allt medan Spotify ska tecknat medlemskap och ta in alla pengar. Det är ungefär lika logiskt som att kräva att distributionsföretag ska köra ut dina sålda prylar gratis.

Försåtlig

Argumentsamlingen som finns på den officiella hemsidan är försåtlig, ytlig och den är tillrättalagd, för att uttrycka det milt:

Epic produces once of the most popular video games of all time, Fortnite. If a Fortnite player were to buy an upgrade in the App Store, that individual might be charged $9.99. However, that same upgrade costs only $7.99 when purchased directly through Epic.

Det säger sig självt att om du som företag anlitar ett annat företag att distribuera eller hantera din produkt så tillkommer en kostnad. Frågan är då bara om du som företag ska ta den kostnaden eller föra den vidare till konsumenten. Som bekant så brukar du som konsument få betala Posten, speditionsföretaget eller vem som nu bär ut paketet till dig. Det som Koallitionen kallar för en “Apple Tax” är en avgift för distribution, hantering, betalningar mm.

Hur kommer det sig att Epic, Spotify med flera kräver att Apple ska göra detta gratis?

Hur kommer det sig att gruppen inte riktar samma krav mot Google, Microsoft, Steam med flera som har mycket snarlika system som App Store?

Det faktum att måltavlan är Apple och bara Apple gör att Coalition for App Fairness må ha både en och flera poänger men de saknar helt trovärdighet.

Lögner

Andra argument som förs fram är direkta och uppenbara lögner:

For most purchases made within its App Store, Apple takes 30% of the purchase price. No other transaction fee — in any industry — comes close.

Microsoft (XBox), Steam och Google Play – tre exempel på aktörer som också tar ut 30 procent i avgifter. Det är fullt möjligt att avgifterna kan ses vara för höga, låt oss då diskutera det men utan halvsanningar, vinklade argument och uppenbara lögner.

Apple är inte ensamma om att ta ut 30 procent. Det är fakta. Till saken hör också att Apple tar ut 15 procent för återkommande abonnemang så att ensidigt hävda att avgifterna alltid och i alla lägen är 30 procent är inte sanningsenligt. I fallet med Spotify exempelvis så har Apples siffror visat att de flesta som laddar ned Spotify från App Store väljer den reklamfinansierade abonnemangsformen. Sanningen är kanske att Spotify är för dåliga på att förmå sina kunder att betala för tjänsten i reda pengar, inte genom att lyssna på reklam. Spotifiy betalar i vart fall inga 30 procent i snitt för de som laddar ned deras app via App Store, långt därifrån.

Även om så vore – varför ska hela summan föras vidare till dig och min som konsument?

Det finns ingen naturlag som säger det, Apple tvingar ingen utvecklare att lägga på 30 procent i konsumentledet – det beslutet fattar varje enskild utvecklare.

Sänk avgifterna

Nu har Coalition for App Fairness faktiskt poänger – flera.

Avgifterna är höga i dagens läge där Apple byggt ut merparten av den infrastruktur som krävs för App Store. Investeringarna är gjorda och App Store drar årligen in betydande belopp men här saknas en aspekt närmast helt i koalitionens argument – Apple skickar 70 procent vidare till utvecklare. Det handlar om miljarder, i dollar, varje år och det handlar om en helt ny ekonomi “App Echonomy” och deras plattform har skapat tusentals och åter tusentals jobb världen över.

Det fanns inte, hela denna ekonomi existerade inte innan Apple byggde upp den.

Trots det – 30 procent i en butik där de flesta priserna för appar är låga, för att inte säga mycket låga. Apple själva försöker nu få utvecklarna att använda en prenumerationsmodell för att dra in mer pengar och säkerställa fortsatt utveckling av en app. Prenumerationer är något som många konsumenter inte gillar. Det leder till stigande månatliga kostnader i en bransch där utvecklare tidigare tog betalt för uppdateringar och nya funktioner. Utvecklare ska ha betalt, inte tu tal om det, men det gäller att hitta en betalmodell som accepteras av båda parter.

För egen del är jag inte överdrivet förtjust i prenumerationer, även om jag prenumererar på flera program. Jag är inte heller övertygad om att betalda uppdateringar är rätt väg att gå. Lösningen kan mycket väl vara Apples sätt – du betalar 15 procent för återkommande prenumerationern och en väg kanske skulle kunna vara då att konsumenten som återkommer år från år för en lite lägre månadsavgift. Det i sin tur skulle innebära att Apple hade fler prisintervaller , olika prisintervaller  – fler priser att välja mellan.

Traditionellt

Det har traditionellt varit det sätt som mjukvara har sålts på. Har du en tidigare version och väljer att uppdatera så kan du köpa uppdateringen till ett lite lägre pris – inte alltid men ofta. Köper du fler licenser så sjunker styckepriset per licens och så vidare. Lösningen kan vara att utveckla App Store och ge utvecklare en möjlighet att ta betalt för uppdateringar, sänka priset för återkommande kunder men lösningen är inte Coalition for App Fairness. Det är ett gäng företag som av olika skäl inte vill betala för de tjänster de vill att andra ska utföra åt dem.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här