blank

Oavsett vad klickbetesproducenterna DigiTimes påstår så kommer nya iPhone lanseras en bit in i oktober. Uppgifterna kommer inte från någon anonym källa och inte från ”någon som står Apple nära” eller från underleverantörsledet. Det är Apple själva som meddelade det i samband med att resultatet för det tredje kvartalet presenterades på torsdagskvällen.

Det vore klädsamt om alla de som citerade och som hänvisade till DigiTimes nyligen nu kröp till korset och medgav att den nyhet de publicerade inte var korrekt. Det var överhuvudtaget ingen nyhet därför att DigiTimes är en synnerligen opålitlig källa.

DigiTimes

Hakade på

IMore hakade på, svenska Omni News hakade på och en rad andra vanligen seriösa nyhetsförmedlare hakade på med den sedvanliga ursäkten att DigiTimes inte är att lita på. 

The report is more interesting, however, in noting that the iPhone 12 appears to be on track, at least according to DigiTimes, for a September unveiling.

IMore

Nej, IMore det finns ingenting, absolut ingenting intressant med DigiTimes uppgifter därför att de var fel, igen. Det intressanta i sammanhanget är att så många nyhetsförmedlare fortsätter att hänvisa till publikationen, för DigiTimes, är en publikation, en tidning och en nyhetsförmedlare – bara en synnerligen oseriös och opålitlig sådan.

Halvfart

I det här fallet så presenterade DigiTimes sina uppgifter efter det att flera av Apples underleverantörer gått på halvfart i sina fabriker. Flera leverantörer har även stängt ned produktionen och verksamheten helt under flera veckor och det finns tydliga tecken på komponentbrist, inte bara hos Apple utan hos flera andra tillverkare. Logik och sunt förnuft säger att Apple som kommer att behöva producera flera miljoner nya iPhone på kort tid, för att möta efterfrågan, inte kommer att kunna göra det som normalt. 

Tecken

Det finns dessutom flera andra tecken som redan innan Apples besked pekade mot en försening. Apples leverantörer, de som har hunnit att lämna ekonomiska rapporter har antytt att de stora intäkterna kommer senare i år. I klartext – Apple vår största kund kommer att lansera sina nya produkter senare i år.

Det här vet DigiTimes och det borde IMore och alla andra som hakade på klickbetesfabriken veta också. Det kan inte vara normalt journalistiskt arbete som leder fram till att DigiTimes kommer med ”nyheten” att Apple utgör undantagandet i hela branschen och att Apple kommer att kunna leverera nya iPhone i tid, precis som förra året. Av samma skäl finns det inte heller någon källa, någon som står Apple nära eller som jobbar inom Apple som med ett uns av trovärdighet kan komma med sådana uppgifter. 

Klick

Så vad handlar det om då?

Klick – inget annat. Besökare, klick och fler annonstidningar det är vad det handlar om. Inte journalistiskt arbete med mål och syfte att förmedla trovärdig information. Journalistik går ut på att värdera den information du tänker förmedla och om du har skäl till att tro att informationen inte stämmer så finns det bara en enda regel – publicera inte. Såvida det inte är poängen – att avslöja lögner men det handlar inte inte om här. Vanligen seriösa medier publicerar DigiTimes uppgifter samtidigt som de säger att ”det här ska du nog inte tro på”. 

Nyhetsförmedlarna tummar på en av de viktigaste journalistiska uppgifterna och då är min fråga – vad tummar ni på mer?

Vilka fler grundläggande journalistiska principer tycker ni att ni att ni kan överge därför att det är rent allmänt taskig nyhetsdag eller för att ni inte kan motstå att få med Apple i rubriken?

För det kan ju inte vara intressant att publicera en nyhet från en notoriskt opålitlig källa för det skulle ju i så fall slå undan alla journalistiska principer och det kan ju inte finnas någon poäng i att publicera ”den här nyheten tror inte vi på och det ska inte du göra heller”. 


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här