blank

Under torsdagen så skrev Donald Trump under den exekutiva order som han hotat med – Trump vill se över det lagliga skydd som internetbolag med publika plattformar har idag och han vill göra det lättare för enskilda att stämma, Twitter, Facebook och flera andra sociala medier.

Trump vill riva upp sektion 230 i the Communications Decency Act men det Trump inte inser, inte vill inse. är att om detta lagrum rivs upp så kan det komma att drabba en person i synnerhet – Donald Trump. Skulle internetbolagens juridiska skydd för innehållet på deras tjänster minskas och skulle det vara lättare att stämma bolagen så skulle, närmast garanterat, Twitter ingripa mot vart och vart annat av Trumps inlägg.

Följden av Trumps eget förslag innebär att Twitter måste ingripa mot inlägg som de kan riskera att stämmas för.

Ett exempel på ett inlägg som hade kunnat sluta med att Twitter stäms för förtal:

Trump anklagar Barack Obama för att he begått ett synnerligen allvarlig, federalt brott.

Här är ett annat exempel:

Programledare Joe Scarborough anklagas för att ha mördat en medarbetare.

Båda påståendena saknar helt grund.

New York Times

Brett Kavanaugh

Även om Trump beordrat en översyn av lagstiftningen så innebär inte det att lagen kommer att ändras, tvärtom så bedömer en bred majoritet av amerikanska juridiska experter att Trumps tankar, ideér och förslag kommer att avfärdas snabbt och utan någon längre diskussion utanför de lagkunnigas krets. Trump och hans anhängare kommer sannolikt fortsätta att diskutera frågan men det handlar om ett ingrepp i den amerikanska yttrandefriheten och ett eventuellt lagförslag om ett sådant och det är tveksam om Trumps planer ens når så långt. Ett lagförslag ska passera senaten som är den lagstiftande församlingen och skulle lagen ändras så följer ett antal stämningar riktade mot Twitter och andra sociala mediaplattformar. De kommer i sin tur att landa på Högsta Domstolens bord. Väl där så kan lagen slås omkull av domstolens utslag och då kan det via sig att Trump stöter på patrull hos en tidigare bekant – Brett Kavanaugh.

Högsta Domstolen röstade så sent förra året om huruvida internetbolag med publika plattformar ska skyddas av lagen eller inte. Med rösterna 5-4 så klargjorde Högsta Domstolen att privata nätbolag med publika plattformar inte omfattas av kravet på yttrandefrihet. De kan och får moderera, redigera, stoppa och hantera innehållet som de vill.  privata företag omfattas alltså inte, på den här punkten, av ett krav på yttrandefrihet.

Domaren som skrev kommentarerna om utslaget  heter Brett Kavanaugh.

Kavanaughs kommenterar har sedan dess åberopats och citerats i flera rättsfall i lägre instanser och det får nog anses tämligen uteslutet att Brett Kavanaugh skulle göra helt om i det fall ett fall landar på Högsta Domstolens bord.

Därmed är Trump tillbaka på Gå.

Buzzfeed


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här