Donald Trump gick nyligen ut med ett upprop till de stora amerikanska teknikföretagen om att hjälpa till med att stoppa spridningen av Coroniaviruset, sprida information och hjälpa administrationen att hantera spridningen. Ett av företagen som svarade var Google men de fick snabbt se sitt projekt överdrivas och utmålas som något helt annat.

Googles dotterbolag Verily har inlett arbetet på att skapa en webbplats med information om Coronaviruset. Tanken med webbplatsen var att sprida information och se till att den amerikanska allmänheten snabbt fick veta var det gick att bli testad. Webbplatsen skulle också innehålla information om symtom så att drabbade kunde skilja mellan influensa och Corona.

Något helt annat

I händerna på Jared Kushner, Donald Trump och Trumps administration förvandlades projektet till något helt annat. Googles webbplats blev helt plötsligt ett viktigt inslag i att öka mängden tester för att stoppa spridningen.

“Google has 1,700 engineers working on this right now” and adding that “they’ve made tremendous progress.”

Till att börja med så är det sammanlagda antalet anställda i Verily runt 1 000 personer. Vidare så är webbplatsen i sin linda. Den är inte färdig och ett pilotprojekt har precis rullats ut för San Franciso-området. Vilka enorma framsteg som Trump talar om är oklart.

Efter en presskonferens där Dr. Deborah L. Birx, koordinator för administrationens insatser mot Corona-viruset höll upp en skylt med webbplatsen i topp och ett flödesschema som påstods leda till fler tester och minskad spridning så tvingades företrädare för Verily att gå ut och dementera Vita Husets påståenden och klartgöra att webbplatsen var:

“in the early stages of development.”

Påståendet om 1 700 ingenjörer och utvecklare hade Trump plockat från uppgifter om att flera av Googles anställda sagt att de var villiga att hjälpa till med projekt för att försöka att stoppa spridningen.

Lögner och felaktigheter

Uppgifterna om Googles webbplats bildar ett mönster av överdrifter, felaktigheter och rena lögner som Donald Trump spritt omkring sig den senaste veckan. Administrationen har fått kritik för att tidigare ha dragit med budgeten för myndigheter som ansvarar för spridningen av farliga smittor. Inom det nationella säkerhetsrådet har den avdelningen till och med lagts ned. De första testerna som distribuerades visade sig inte fingera överhuvudtaget och när Trump påstår att spridningen av Corona i USA ligger långt lägre än i andra länder så baseras det på ett det gjorts ett mycket litet antal tester.

“anyone who wants a test can get one.”

Ett påstående om att alla som vill bli testade kan få bli det.

“very close to a vaccine”

Medicinsk expertis säger att ett vaccin är minst ett år bort.

New York Times


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här