blank

Mike Pence, USAs vicepresident, kopplar samman den iranske generalen Qassem Soleimani med 9/11-attacken för att rättfärdiga den amerikanska attacken som dödade den som anses vara nummer två, efter Ali Khamenei.

I en serie inlägg så gör Mike Pence general Qassem Soleimani ansvarig för flera terroristdåd och hävdar att världen nu är en säkrare pålats sedan USA dödat honom. Det finns dock flera fundamentala fel i Pence inlägg, faktafel som är lätta att kontrollera.

Det var 19 terrorister som slog till mot Pentagon, skyskraporna i New York och ett flygplan som styrdes ned på ett fält av piloter och passagerare. Gruppen av terrorister bestod av 19 personer inte 12 som Pence skriver i sina inlägg.

Shia

Vidare så var gruppen som är ansvariga för 9/11 Sunni-muslimer medan Qassem Soleimani var Shia-muslim. Det är två grupper som står direkt mot varandra och Qassem Soleimani var hård motståndare både till Al Qaida och till talibanerna i Afghanistan. Pence påstår att en högt uppsatt general, tillhörande shia, skulle konspirerar mot sitt eget land och styre för att ge sitt stöd till en religiös grupp som står i direkt konflikt med hans egen samtidigt som han deltar i jakten på Al Qaida. Det blir en lite för invecklad och osannolik konspiration för att uttrycka det milt. Något som Washington Posts säkerhetspolitiske korrespondent Greg Miller också invänder mot.

Rådgivare

Politiker på den här nivån har en helt stab av rådgivare och sakkunniga. En stab som du kan tillfråga, be om underlag och få fakta ifrån – innan du uttalar dig, svarar på frågor eller innan du skriver på Twitter. Pence inlägg innehåller en serie faktafel och det är inte sannolikt att de kontrollerats innan de skrevs och postades. Speciellt är misstaget att peka ut en shia-muslim som deltagare i flera terrorist-attacker ledda av sunni-muslimer graverande liksom uppgiften om hur många terrorister som ingick i gruppen bakom 9/11.

Slutsatsen – det här har Mike Pence skrivit själv och postat på Twitter därför att det är hans åsikt och uppfattning. Det betyder också att USAs vice president inte har insikt i hur viktigt de religiösa skillnaderna, motsättningarna och konflikterna mellan shia och sunni faktiskt är. Mike Pence är tydligen inte heller kunnig i att söka efter fakta och information på nätet lika lite som han har bett sin egen stab om ett faktaunderlag, innan han postar inlägg på Twitter.

Det är den mindre skadliga tolkningen av Mike Pence inlägg.

En alternativ tolkning är att inläggen faktiskt har granskats av hans stab och att de har faktakollats. Det är i så fall ytterst anmärkningsvärt för det innebär att Vita Huset inte kan skilja mellan äpplen och päron och att det saknas grundläggande kunskaper i religion och politiska förhållande i en ytterst explosiv region i världen.

Det är skrämmande okunnigt.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här