blank

Nu kommer nya uppgifter i den uppblossande striden mellan det amerikanska justitiedepartementet, FBI, och Apple. FBI låste upp en låst iPhone 11 Pro Max redan förre året, skriver Forbes.

Myndigheterna hävdar att Apple vägrar att hjälpa till att låsa upp låsta iPhone. Apple å sin sida hänvisar till att så som iOS och iPhone är designade så kan Apple inte låsa upp en låst iPhone eller iPad, inte med mindre än att en bakdörr skapas i form av en specialversion av iOS. Något som innebär en stor beladtning arbetsmässigt och som skulle skapa en betydande säkerhetsrisk.

Förra gången

Förra gången då FBI och Apple drabbade samman så hamnade tvisten i domstol och Apple hävdade då två saker:

  • FBI hade inte gjort allt som var möjligt utan att tvinga Apple
  • Tvinga Apple att utveckla en slags huvudnyckel är orimligt ur arbetssynpunkt

Mitt under processen så backade FBI, drog tillbaka alla krav, vilket kan tolkas som att den federala polismyndigheten bedömde att de skulle förlora striden ich hellre än att råka ut för en dom som skulle kunna åberopas senare så backade FBI.

Låste upp

Nu avslöjar alltså Forbes att redan förr året så lyckades FBI att låsa upp en låst iPhone 11 Pro Max. Så varför då kräva att Apple ska låsa upp äldre iPhone-modeller?

Last year, FBI investigators in Ohio used a hacking device called a GrayKey to draw data from the latest Apple model, the iPhone 11 Pro Max. The phone belonged to Baris Ali Koch, who was accused of helping his convicted brother flee the country by providing him with his own ID documents and lying to the police. He has now entered a plea agreement and is awaiting sentencing.

Forbes confirmed with Koch’s lawyer, Ameer Mabjish, that the device was locked. Mabjish also said he was unaware of any way the investigators could’ve acquired the passcode; Koch had not given it to them nor did they force the defendant to use his face to unlock the phone via Face ID, as far as the lawyer was aware. The search warrant document obtained by Forbes, dated October 16 2019, also showed the phone in a locked state, giving the strongest indication yet that the FBI has access to a device that can acquire data from the latest iPhone.

Forbes


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här