blank

Uppgifter i Chicago Tribune, som publicerades förra året, hävdade att Apples iPhone inte höll sig under de gränsvärden som FCC godtar. Apples iPhone skulle stråla mer än det tillåtna hävdade tidningen. Apple tillbakavisade uppgifterna och menade att mätningarna gjorts på ett felaktigt sätt. Nu visar FCCs nya mätningar att iPhone håller sig under myndighetens gränsvärden.

Tidningen å sin sida förklarade att mätningarna gjorts av ett godkänt lab. FCC svarade alltså med att testa Apples och Samsungs telefoner på nytt:

The result? “All tested sample devices comply with the FCC RF radiation exposure general population/uncontrolled limits for peak spatial-average SAR [specific absorption rate] of 1.6 W/kg, averaged over any 1 gram of tissue as specified in 47 CFR § 2.1093(d)(2), and these tests did not produce evidence of violations of any FCC rules regarding maximum RF exposure levels,” the FCC wrote in its report, issued last month and highlighted by Wireless Estimator.

Meaning, the FCC found that the phones were behaving in accordance with the government’s radiation guidelines.

Lightreading

Slutsatsen: Apples iPhone och Samsungs telefoner håller sig inom uppsatta gränsvärden.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här