Facebook meddelar nu att över 100 utvecklare brutit mot Facebooks regelverk och skaffat sig tillgång till data därför att Facebook inte stängt möjligheten att komma åt informationen.

Det handlar om information i grupper där Facebooks regler säger att information inte får läsas in, samlas in vid sidan av gruppens namn, antalet inlägg och antalet medlemmar. Övrig information ska inte vara möjlig att samla in med mindre än att varje enskild medlem i gruppen godtar det.

As part of our ongoing review, we recently found that some apps retained access to group member information, like names and profile pictures in connection with group activity, from the Groups API, for longer than we intended. We have since removed their access. Today we are also reaching out to roughly 100 partners who may have accessed this information since we announced restrictions to the Groups API, although it’s likely that the number that actually did is smaller and decreased over time. We know at least 11 partners accessed group members’ information in the last 60 days. Although we’ve seen no evidence of abuse, we will ask them to delete any member data they may have retained and we will conduct audits to confirm that it has been deleted.

Facebook

API

Funktionen har dock varit tillgänglig och det har varit möjligt att komma åt gruppinformation via Facebooks API. Facebook ändrade bara i sina regler och inskränkte aldrig funktionen i sig vilket alltså över 100 utvecklare har utnyttjat.

 


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här