blank

Prins Andrew har fått hård kritik för sina kontakter med Jeffrey Epstein och speciellt att prinsen inte bröt kontakten efter det att Epstein dömts för sexbrott mot minderåriga. Nyligen intervjuades Prins Andrew av brittiska BBC och det är en intervju som lett till ännu hårdare kritik.

Intervjun är på alla sätt närmast katastrofal därför att Prins Andrew svarar undflyende, presenterar en rad mer eller mindre märkliga teorier om varför bilder manipulerats och han förnekar att han skulle ha haft sex med en då 17-årig flicka.

Prinsen förnekar att han skulle ha träffat och haft sex med en av de flickor och kvinnor som Jeffrey Epstein hela tiden hade omkring sig. Förklaringen skulle vara att Prins Andrew skulle ha varit och handlat pizza, något han hävdar att han kommer ihåg flera år senare  därför att han som prins inte handlar pizza så ofta. Han säger sig också lida av en ovanlig sjukdom som gör att han inte kan svettas. Den man som pekas ut som att ha haft sex med 17-åringen har beskrivits som ymnigt svettande. Prinsens förklaring är han då, vid tiden då detta inträffade, så kunde han inte svettas på grund av en överdos av adrenalin under Falklandskriget 1982. Prinsen var med i det kriget. Händelsen utspelade sig 2001. Nu däremot så kan prinsen svettas igen.

Distanserad

Intervjun blir ett märkligt försvarstal där Prins Andrew lägger fram en slags bevisning, i en tv-intervju, för att han är oskyldig. Det är den typ av försvar du möjligen lägger fram vid en rättegång men inte på det här sättet i en intervju där tanken är att du ska besvara alla de frågor som som finns runt prinsens handlande. Prins Andrew ger också intryck av att vara tämligen kall, distanserad och överdrivet korrekt vilket naturligtvis kan ha med hans uppfostran, liv och roll att göra.

Han framstår som helt oförberedd och han har också ibland inga svar att ge på BBCs frågor. De kvinnor som drabbats, som utnyttjats berör prinsen inte överhuvudtaget och han ger inga uttryck för medkänsla eller beklagande.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här