Twitter har hittat en egen lösning på problemet med politiska annonser. Till skillnad från Facebook kommer Twitter inte att kontrollera eller godkänna politiska annonser – tvärtom. De förbjuds.

Twitter tanker inte fastna i en debatt om innehåller i politiska annonser huruvida Twitter ska eller inte ska ingripa ich anklagas för censur. Twitter väljer en annan väg ön Facebook och förbjuder politiska annonser.

Det är något helt nytt för Twitter som sålde skräddarsydda politiska annonser undet 2016 års val. Skräddarsydda i så måtto att de siktade på vissa utvalda målgrupper. Nu för Twitter helt om och förbjuder politiska reklam.

%d bloggare gillar detta: