Demokraternas utredning inför ett eventuellt riksrättsåtal har blivit en samling av uppgiftslämnare där vittnesmål efter vittnesmål bekräftar det som utreds – Donald Trump ville använda främmande makt, andra länder för att samla skadlig information om sina politiska motståndare. Nu senast överstelöjtnant Alexander S. Vindman som hörde samtalet mellan de två statscheferna. Ett vittnesmål där Vindman berättade att flera viktiga uppgifter utelämnats i det utdrag som Vita Huset publicerat rörande telefonsamtalet.

Alexander S. Vindman vittnade om att han påtalat att Trumps försök att pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky är “opassande”. Något han säger sig inte ha fått gehör för bland sina chefer. Vindman vittnade också om att flera viktiga detaljer utelämnats i den utskrift av samtalet som Vita Huset publicerat.

Stängda dörrar

Vittnesmålen lämnas bakom stängda dörrar vilket betyder att vi inte i detalj vet vad som har sagts. I flera fall har dock uttalanden och utskrifter av vittnesmålen publicerats. Däremot vet vi inte vad vittnena har svarat på politikernas frågor. Trots det så ser det ut som att den information som framkommit rätt entydigt pekar åt ett och samma håll – Donald Trump försökte pressa främmande makt att hjälpa till med information för att påverka det kommande presidentvalet.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att påpeka att detta är inledningen på en process som kan leda till en fortsatt öppen utredning om ett riksrättsåtal. Hur denna fortsatta  process kommer att se ut vet vi inte riktigt därför att det inte finns något regelverk att falla tillbaka på. Det finns inga regler helt enkelt för hur detta ska gå till utan det kan bli något som löses i förhandlingar mellan demokrater och republikaner. Vidare så även om det blir ett åtal så har republikanerna majoritet i senaten. I skrivande stund finns det lite eller ingenting som pekar mot att demokraterna har lyckats eller är på väg att lyckas att få med sig några republikaner. Allt talar för att Trump kommer att frias med andra ord.

Tjänar på ett åtal

Amerikanska politiska bedömare tvistar nu om vem som tjänar på ett riksrättsåtal och en friande dom. De flesta menar att Trump kommer att kunna utnyttja detta i sin presidentvalskampanjen och att den sittande presidenten är vinnaren på ett åtal och en friande dom. Även om det är så finns en tilltagande kritik, internt, inom Trumps eget parti för hur han uttalar sig, för vad han gör och för hur han använder ämbetet för sina egna syften, inte minst finns hård kritik bland ledande republikaner för hur Trump bedriver sin utrikespolitik. Tillbakadragandet av amerikanska styrkor i Syrien och sveket av kurdiska allierade har kritiserats mycket hårt.

Sammanfattningsvis så pekar det mot ett åtal och en friande dom i senaten.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här