Visningen av volym i iOS har varit föremål för många och långa diskussioner. Nu ser det ut som att Apple har lyssnat för i nya, kommande iOS 13 så ser inte volymindikatorn ut som tidigare – vilket även gäller Siri i en framtida uppdatering.

I iOS 13 så är visningen av volym betydligt mindre i storlek. Nu kan det komma ändringar även av hur Siri visas i Apples olika operativsystem.

I macOS så ligger Siri (indikatorn) uppe i ena hörnet. I iOS så tar Siri upp hela skärmen i äldre versioner. Även visningen av Siri har varit föremål för diskussioner och Apple ser ut att hålla med om att Siri tar för mycket plast i iOS.

Ändringen av Siri kommer inte med i iOS 13, den version som släpps i höst men det kan komma i en senare uppdatering.