Den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ vill att data från meddelanden och chat ska skickas vidare till dem, till en tredje part för att de ska kunna övervakas och avlyssnas. Nu protesterar Apple, WhatsApp och sammanlagt ett femtiotal företag och organisationer mot planerna.

I brevet skriver undertecknarna (pdf-fil) att även om GCHQs förslag går i rätt riktning så strider det mot grundläggande fri- och rättigheter.

Despite this, the GCHQ piece outlines a proposal for “silently adding a law enforcement participant to a group chat or call.” This proposal to add a “ghost” user would violate important human rights principles, as well as several of the principles outlined in the GCHQ piece. Although the GCHQ officials claim that “you don’t even have to touch the encryption” to implement their plan, the “ghost” proposal would pose serious threats to cybersecurity and thereby also threaten fundamental human rights, including privacy and free expression. In particular, as outlined below, the ghost proposal would create digital security risks by undermining authentication systems, by introducing potential unintentional vulnerabilities, and by creating new risks of abuse or misuse of systems.2 Importantly, it also would undermine the GCHQ principles on user trust and transparency set forth in the piece.

Tredjepart

GCHQ vill att meddelanden skickas till dem, som tredje, utomstående part i okrypterad form. Detta utan att de som deltar i konversationen är medvetna om det. Det i sin tur betyder att användare inte längre kan lita på de tjänster de använder vilket är ett fundament i iMessage, Signal och andra meddelandetjänsten. Användaren ska kunna lita på att konversationen är skyddad, att de nycklar som tjänsten skickar ut går att lita på och att ingen tredje part finns med i konversationen. Det äventyrar också tjänsternas och användarnas möjligheter att säkerställa vem eller vilka de kommunicerar med.

Lägg sedan till den tämligen uppenbara risken att alla sådana funktioner riskeras att missbrukas.

Finally, if U.K. officials were to demand that providers rewrite their software to permit the addition of a ghost U.K. law enforcement participant in encrypted chats, there is no way to prevent other governments from relying on this newly built system. This is of particular concern with regard to repressive regimes and any country with a poor record on protecting human rights.

Undertecknarna vill att planerna skrotas för att uttrycka det snabbt och enkelt.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här