Under torsdagskvällen så släpptes WordPress 5.0 och det är en stor uppdatering med en helt ny editor och en rad andra funktioner. Mot bakgrund av det så bör du förvissa dig om att dina plugins och andra tillägg är uppdaterade för att fungera med version 5.0, innan du uppdaterar WordPress. Rådet, generellt, är att avvakta med att installera den nya versionen.

Den stora nyheten med WordPress 5.0 är den nya editors, Gutenberg. Den ska göra det lättare att redigera både texter och design men den kommer också att krocka med redan existerande tillägg och verktyg som gör samma sak – dvs alla de verktyg som används för att bygga hemsidor, bloggar och butiker ute på nätet.

Kompabilitet

Det har redan konstaterats en lång rad problem med flera av de mest använda verktygen och i skrivande stund så strömmar det in bugg rapporter och utvecklarna skickar ut uppdateringar. Tänker du ta klivet över till WordPress 5.0 redan nu så uppdatera först alla dina plugins och tillägg. Sedan bör du installera tillägget Classic Editor . Detta tillägg avaktiverar Gutenberg och behåller den gamla editors i WordPress.

För egen del så kommer jag att avvakta i ytterligare några veckor, minst, för att se att alla buggar, kompabilitetsproblem och funktionskrockar åtgärdats innan det kan bli ta om att uppdatera. WordPress 5.0 är ingen säkerhetsuppdatering ska tilläggas så du behöver inte uppdatera till den nya versionen om du inte vill, inte just nu i alla fall.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här