En stor nyhet i iOS 12 är funktionen att kunnas ställa skärpedjupet i porträttläget. Så här använder du funktionen.