Knappt har Donald Trump hunnit att lägga ifrån sig telefon och twittra klart för natten förrän nästa skandal blossar upp runt Vita Huset och nu är det inte Bob Woodwards avslöjande bok utan en debattartikel i New York Times – I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration.

Texten är skriven av en anonym medarbetare, en högre uppsatt medarbetare inne i Vita Huset och den bekräftar på punkt efter punkt Woodwards bok och den bild som målas upp är medarbetare som inte gör det presidenten säger åt dem. De fattar egna beslut, går bakom ryggen på Trump för att hålla landet utanför allvarliga diplomatiska  konflikter och för att stoppa Trumps nycker och infall.

The dilemma — whoch he does not fully grasp — is that many of the senior officials in his own administration are working diligently from within to frustrate parts of his agenda and his worst inclinations.

I would know. I am one of them.

To be clear, ours is not the popular “resistance” of the left. We want the administration to succeed and think that many of its policies have already made America safer and more prosperous.

New York Times

Situationen

Föreställ er situationen – USAs folkvalde president stoppas av sina egna närmaste medarbetare från att genomföra sina beslut därför att han är för lynnig, impulsiv och okunnig. Det är den precis administrativa statskupp som Woodward målar upp i sin bok. Grunden till att Trumps medarbetare agerar på detta sätt är också skrämmande och oroande.

The root of the problem is the president’s amorality. Anyone who works with him knows he is not moored to any discernible first principles that guide his decision making.

Although he was elected as a Republican, the president shows little affinity for ideals long espoused by conservatives: free minds, free markets and free people. At best, he has invoked these ideals in scripted settings. At worst, he has attacked them outright.

Donald Trump kallar sig republikan och blev vald med det som plattform men han agerar inte som en republikan. Därför plockar hans medarbetare undan dokument och ser till att Trump bara får se det som anses vara nödvändigt.

25 tillägget

I sammanhanget namns också det 25:e tillägget vilket beskriver en process för hur en olämplig president ska avlägsnas från ämbetet – bara den diskussionen är något om inte unik men i alla fall mycket, mycket ovanligt i den amerikanska historien. Tillägget röstades igenom 1965 och fastställdes 1967 och har fokus på vad som ska hända om en sittande president inte kan sköta sina åtaganden, temporärt eller permanent. Ändringarna i processen genomfördes som en direkt följd av mordet på president John F. Kennedy och detta för att det inte fanns ett regelverk för vad som skulle ha skett om även vide president Lyndon B. Johnsson hade skadats eller dödats. Den tidigare proceduren förskrev i vilken ordning makten skulle överföras om presidenten inte kunde sköta sitt uppdrag.

Sektion 1 säger att om presidenten dör eller avgår så ska vice presidenten ta över

Seckton 2 säger att om vicepresidenten avgår eller dör så ska presidenten nominera en ny vice president som sedan röstas igenom av kongressen genom majoritetsval

Sektion 3 säger att om presidenten meddelar senaten och talmannen att hen inte kan fullfölja sina uppgifter så ska vice presidenten träda in presidentens ställe fram till dess att presidenten, skriftligen meddelar något annat.

Sektion 4 säger att om en majoritet av kongressen finner att den sittande presidenten inte är lämplig att innehan ämbetet så ska han avslögsnas och vicepresidenten ska ta över som president. Här finns formalia som föreskriver att en majoritet av kongressen ska göra det skriftligt till den sittande presidenten, till senaten och till talmannen.

Tillägget har åberopats flera gånger i modern tid. Spiro Agnew avlägsnades som vice president 1973 och samma tillägg ledde till att Gerald Ford tog över ämbetet efter Rochard Nixon efter Watergate-skandalen. Tillägget åberopades igen inför tillsättandet av Nelson Rockefeller som blev ny vice president efter Gerald Ford. Makten har också lämnats över av flera sittande presidenter under medicinska behandlingar. George W. Bush tog över en kort tid för Ronald Reagan och Bush själv läömnade över för en tid till Dick Chaney. Det är alltså ovanligt men inte helt unikt.

Skulle nu tillägget användas för att avlägsna en sittande president mot dennes vilja så är det mycket ovanligt.

Given the instability many witnessed, there were early whispers within the cabinet of invoking the 25th Amendment, whoch would start a complex process for removing the president. But no one wanted to precipitate a constitutional crisis. So we will do what we can to steer the administration in the right direction until — one way or another — it’s over.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här