Joakim Lamotte bokades för en föreläsning av Gislaveds kommun. Sedan avbokades Joakim Lamotte vilket han nu försöker göra till en yttrandefrihetsfråga. För Joakim och alla andra som aldrig förstått innebörden i svensk grundlag följer nu en snabbkurs.

Yttrande- och tryckfrihetsskyddet som finns inskrivet i svensk grundlag innebär att du har rätt att säga det du vill och trycka det du vill. Det finns vissa inskränkningar vad avser kränkningar, förtal och diskriminering men låt oss inte gå för djupt in på dessa då det kan bli för många undantag och det kan krångla till det.

Alltså, såvida du inte kränker, förtalar och diskriminerar så har du rätt att säga och trycka det du vill.

Missförstånden

Låt oss nu ta det Joakim Lamotte och många med honom inte tycks vilja eller kunna ta till sig:

. Det finns ingen, absolut ingenting, icke ett enda ord i lagtexten som tvingar mig eller någon annan att lyssna på dig

. Det finns ingen, absolut ingenting, icke ett enda ord i lagtexten som förbjuder mig eller någon annan att säga emot dig. Jag har samma rätt som du att säga vad jag vill.

. Det finns ingen, absolut ingenting, icke ett enda ord i lagtexten som per automatik ger dig tillgång till andras plattformar – seminarier, utställningar, kongresser, eller en gymnasieskola.

Det är en närmast bottenlös okunnighet att försöka göra en avbokning till en yttrandefrihetsfråga och ännu mera idiotiskt att försöka förvandla det till något slags tecken i tiden eller dra till med att det är ett bevis på hur illa ställt det är med Sverige.

Galande

Hävdar du dessutom att du är en representant för oberoende journalistik så är frågan om det hela inte blivit precis just så korkat att klockorna stannat.

Jag är trött på ert galande om att ni “inte får säga vad ni vill i detta här jävla landet” när ni i samma andetag gör precis just det – säger vad ni vill “i det här jävla landet”.

Det handlar inte om något annat än att ni kräver tillgång till två saker:

. Valfri plattform
. Att vi andra ska hålla käften

Gör vi inte det så tvekar ni inte att förleda andra till att tro att frågan handla om yttrandefrihet och att ni inte tillåts eller får säga det ni vill, att det finns en åsiktskorridor och att ni står för “att tänka utanför boxen” när sanningen är att ni inte tänker alls.

Ni drar snabbt igång kampanjer, uppmanar era följare att reagera och agera utifrån fullständigt felaktiga och okunniga uppfattningar om något så elementärt som svenska grundlagar. Något ni borde ha fått lära er i höjd med mellanstadiet och att kalla sig journalist i sammanhanget är pinsamt okunnigt (nu skrev jag det för andra gången).

Yttrandefriheten

Sedan finns ett mer otäckt inslag i att skapa drev, uppmana följare och läsa att agera och det är de konsekvenser det kan få. I en förlängning så kan det resultera i att den yttrandefrihet som du så innerligt säger dig försvara, för egen del, hotas och inskränks för den som utsetts till måltavla för din ilska och ditt stukade ego.

Bortser vi från den djupt okunniga Joakim Lamotte i sammanhanget, och hans skara följare, så kan ett drev de facto vara ett hot mot någons rätt att fritt säga vad hen vill.

Yttrandefriheten betyder inte att du måste lyssna men du bör i alla fall visa sådan respekt för andras rätt att säga det de vill utan att du hotar med repressalier. Då Joakim Lamotte innehar svenskt inofficiellt rekord i att missförstå, överdramatisera och läsa in sådant som inte står i en text finner jag det nödvändigt att vända mig direkt till honom och klargöra- jag avser inte dig och dina polare nu.

Summering

Ska vi repetera då:

. Joakim Lamotte är fullständigt ute och cyklar och i hans egenskap av säga sig stå för oberoende journalistik så bör du ta det till dig och fundera över hans kunskaper och som en förlängning av det, hans trovärdighet.

. Yttrandefriheten ger dig inte per automatik tillträde till valfri plattform för att säga det du vill.

. Yttrandefriheten tvingar ingen att lyssna.

. Yttrandefriheten förbjuder ingen att säga emot

Det faktum att en enskild person bokas eller avbokas för en föreläsning har lite eller ingenting med yttrandefrihet att göra.

Nu finns det som sagt inskränkningar av den grundlagsskyddade rättigheten som handlar om förtal, diskriminering, hets mot folkgrupp och påhopp på minoriteter. Det finns också ett skydd för demonstrationsrätten vilket gör att det finns begränsningar för hur mycket du får protestera men det får vi ta i en annan lektion.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This