Steve Jobs sista stora skapelse

Steve Jobs sista stora skapelse

Apple Park är Steve Jobs sista stora skapelse och den produkt som kommer att leva kvar mycket länge. Det är Apples nya huvudkontor i Cupertino. Ett kontor som ingen annan byggt och ingen annan kommit på tanken att bygga, utom Apple.

Nu i vår 2017 så står kontoret klart för inflyttning och de första hyresgästerna har redan börjat att flytta in. Här ska tusentals av Apples anställdas rymmas tillsammans med ytor för forskning och design, caféer och restauranger, samlingslokaler där Steve Jobs Theater är den största och så gym och träningslokaler.

Svindlande

Kostnaden är svindlande 5-6 miljarder dollar och de pengarna har skapat världens mest avancerade kontorsbyggnad som kommer att kräva ett minimum av energi utifrån. Husen ska vara nära självförsörjande är det tänkt och Apple har satt sim mål att bara behöva ett tillskott av el under tre månader av årets tolv.

Uppfinna

För att kunna skapa sitt nya campus har Apple som vanligt tvingats uppfinna saker på nytt. Här finns världens största välvda glasfönster, solfångare på taken, ett stort garage och drygt 9000 träd planterade.

“It’s frustrating to talk about this building in terms of absurd, large numbers,” Ive says. “It makes for an impressive statistic, but you don’t live in an impressive statistic. While it is a technical marvel to make glass at this scale, that’s not the achievement. The achievement is to make a building where so many people can connect and collaborate and walk and talk.” The value, he argues, is not what went into the building. It’s what will come out.

Wired