blank

Wizards Unite har plockats bort från Magasin Macken. Det är ett spel som jag inte spelar aktivt längre och det är också ett komplext och avancerat spel i det att det utespelar sig i Harry Potters värld med namn på saker och hänvisningar till en komplex magisk värld där det gäller att alla saker ska ha rätt namn.

Under lång tid så stod Wizards Unite i det närmaste helt still vad gäller utvecklingen av spelet. Niantic meddelade att de jagade buggar och även om det arrangerades event och andra saker i spelet. Nu har Niantic kommit igång igen men det är ett spels som jag har slutat att spela.

Bevaka

Till det kommer alltså svårigheterna att bevaka och skriva om hela Harry Potters värld med alla namn, hänvisningar och ovanpå det – svårigheter att hänga med i vad saker kallas på engelska repetitive svenska. Det är ett spel som det är svårt att bevaka och skriva om helt enkelt. Då Magasin Macken är en manusredaktionen så tvingas jag prioritera och därför strykas Wizards Unite och plockas bort.

Det finns andra som bevakar spelet mycket bättre, som kan mycket mer om som framför allt spelar Wizards Unite. Tidigare publicerade texter går att söka fram då de finns kvar i Magasin mackens arkiv men texterna finns inte via menyn och avdelningen, Wizards Unite har nu stängts.