blank

Den här dokumentärfilmen i tre delar startar med vad som ser ut att vara ett tydligt fall av maktmissbruk, myndigheter som inte lyssnar och ett barn som hamnat i kläm. Allt är nu inte vad det ser ut att vara och de bevis som läggs fram visar sig vara tämligen ihåliga och felaktiga. Fram växer en barnrättsorganisation som tror på en konspiration .

Det handlar om Anna, Elias och om fadern Nello. Anna och Elias är fungerade namn men fadern Nello finns med i filmen som sig själv. Med i dokumentärserien finns också Bry, Barns Rättsskydd med dess generalsekreretare Agneta Bravélius. Det är hon som berättar att Elias undersökts av flera läkare som hittat blåmärken och skador på Elias som tyder på att han misshandlats och utsatts av sexuella övergrepp av sin far. Det låter som överväldigande bevisning

Här finns även den förre polisen Monica Dahlström-Lannes och en psykoterapeut som har träffat Elias. Det ser onekligen ut som övertygande bevisning och ett solitt antal uppgifter som sammantaget pekar mot övergrepp från pappan och sociala myndigheter som inte lyssnar liksom ett ohörsamt tättväsende men saken är inte så enkel.

Sekretess

Journalisten Bo-Göran Bodin läser alla handlingar, alla sekretessbelagda utredningar och då växer en helt annan bild fram. En bild av en organisation och en mindre grupp människor som tror på en stor, omfattande konspiration där pedofiler infiltrerat polis, åklagare, rättsväsende och hela det politiska systemet. Den psykoterapeut som medverkar i programmet har anmält pappan för 365 sexuella övergrepp och 100 fall av misshandel utan att ha träffat pappan. Psykoterapeuten säger också att pappan är psykopat och pedofil.

Den tredje och sista delen sänds imorgon 20.00. De två första delarna hittar du på SVTPlay.

Att rädda ett barn – SVTPlay

 


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här