blank

Innan du kastar dig in i en dueller med Team Rocket så gäller det att läsa noga vad som sägs. Orden avslöjar nämligen vilka Pokémons du kommer att möta och det ger dig tid att byta till mer effektiva Pokémons.

Här är listan på det som Team Rocket säger och vilka Pokémons det motsvarar:

 • Go, my super bug Pokemon! – BUG
 • Wherever is a light, there is also shadow. – DARK
 • ROAR! … How’d that sound? – DRAGON
 • Get ready to be shocked! – ELECTRIC
 • Check out my cute Pokemon! – FAIRY
 • This buff physique isn’t just for show! – FIGHTING
 • Do you know how hot Pokemon fire breath can get? – FIRE
 • My bird Pokemon wants to battle with you! – FIRE
 • Ke…ke…ke…ke…ke…ke! – GHOST
 • Don’t tangle with us! – GRASS
 • You’ll be defeated into the ground! – GROUND
 • You’re gonna be frozen in your tracks. – ICE
 • Normal doesn’t mean weak. – NORMAL
 • Coiled and ready to strike! – POISON
 • Are you scared of physics that use unseen power? – PSYCHIC
 • Let’s rock and roll! – ROCK
 • You’re no match for my iron will! – STEEL
 • These waters are treacherous! – WATER

Välja

Så vad ska du då välja? Här är en snabb sammanställning på vad som biter mot respektive typ av Pokémon:

BUG – Fire, Flying och Rock
DARK – Fighting, Bug, Fairy
DRAGON – Ice, Dragon och Fairy
ELECTRIC – Ground
FAIRY – Poison och Steele
FIGHTING – Flying, Psychic och Fairy
FIRE – Water, Grund och Rock
GHOST – Ghost och Dark
GRASS – Fire, Ice, Poison, Flying och Bug
GROUND – Water, Grass och Ice
ICE – Fire, Fighting, Rock och Steel
NORMAL – Fighting
POISON – Ground och Psychic
PSYCHIC – Bug, Ghost och Dark
ROCK – Water, Grass, Fighting, Ground och Steel
STEEL – Fire, Fighting och Ground
WATER – Electric och Grass

Så där har du kodorden och vad du ska välja.

Ut och jaga nu!


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här