blank

Lagrådet ger klartecken till regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

“Det underlag som presenteras är tillräckligt för att motivera att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel”, skriver Lagrådet.

Lagrådet betonar dock att det bör göras en ingående utvärdering av “behovet, nyttan och proportionaliteten” innan det fattas beslut om huruvida lagstiftningen – efter fem år – ska förlängas eller permanentas.

Källa: Lagrådets besked: Ja till hemlig dataavläsning – Nyheter (Ekot)


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här