Lagrådet ger klartecken till regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

”Det underlag som presenteras är tillräckligt för att motivera att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel”, skriver Lagrådet.

Lagrådet betonar dock att det bör göras en ingående utvärdering av ”behovet, nyttan och proportionaliteten” innan det fattas beslut om huruvida lagstiftningen – efter fem år – ska förlängas eller permanentas.

Källa: Lagrådets besked: Ja till hemlig dataavläsning – Nyheter (Ekot)

%d bloggare gillar detta: