Inte bara Telenor. Även Tele2 har drabbats av dataintrång, och kunduppgifterna har hamnat hos samma säljbolag som i Telenor-fallet. Samtidigt tyder nya uppgifter på att Telenors kunddatabas genomsökts av bottar.

Som Computer Sweden kunde berätta i fredags har teleoperatören Telenor drabbats av ett intrång med följden att över 30 000 kunduppgifter hamnat i orätta händer. Kunduppgifterna har hamnat hos oseriösa säljbolag som riktat in sig på att värva kunder till konkurrenten Tre.

Kunduppgifterna hamnade hos säljbolaget i vintras efter att legitima konton till säljstödssystemet utnyttjats av obehöriga. Dessa konton används normalt av återförsäljare och andra partner, men på något sätt har dessa konton hamnat i orätta händer. Exakt hur det har kunnat ske har hittills inte framkommit.

Källa: Telekomintrånget växer – Tele2 andra operatören som drabbats