Niantic har skickat ut en påminnelse om att Unknown – ett meddelande som kan feltolkas. Kom ihåg att innehållet i ägg bestäms när du får ägget – inte när det kläcks.

Niantics meddelande kan tolkas som att det är kläckningen som bestämmer vad ett ägg innehåller. Det är tidpunkten då du plockar upp ägget som gäller i själva verket.

Det betyder att du måste samla ihop 10 kilometers ägg under perioden, fram till den 9/9. Du behöver nödvändigtvis inte kläcka dem om du inte vill eller kan.  Du kan därmed få Unknown även efter den 9/9 – förutsatt att ägget plockats upp under den aktuella tiden.

Ut och jaga nu!