Säkerhetsforskare har hittat ett säkerhetsnål i Zipatos lösning för uppkopplade produkter, däribland ett populärt elektroniskt lås.

Buggarna avslöjades redan i mars i år men Chase Dardaman och Jason Wheeler, som gjort analysen av Zipatos produkter, har väntat väntat till nu innan de publicerat informationen för att Zipato skulle ges tid att åtgärda problemen.

Säkerhetshålet/hålen i Zipatos hub kunde exploateras så att obehöriga kunde ta kontrollen över enheten utan att kunna lösenordet för att logga in. Zipatos Hub används för flera av deras produkter, däribland företagets elektroniska lås. Genom att ta kontroll över hubben så kunde sedan enheter tas över och lån kunde låsas upp.

Blackmarble