Niantic har som bekant designat om ska vi kalla det betygssystemet för Pokémons – alltså hur bra de är och vilka förmågor de har. Här är en bild som tydligt visar var gränserna går och vilka procensiffrror som gäller.

Ladda ned bilden och spara den i din telefon så har du den med dig när du för ute på jakt.

Den nästa högsta gränsen har flyttats uppåt och startar nu på 82 procent och får du helrätt så är det toppen. Din Pokémon är då 100-procentig.

Ut och jaga nu!