Nu finns det sedan några dagar tillbaka en ny box i den interna butiken. Adventure Box har uppdaterats och har nu ett lite annat innehåll än tidigare.

Den nya  boxen har lite mer vikt åt Inkubator-hållet och du får sammanlagt 19 stycken vilket onekligen är till ser hjälp om du är på äggjakt. Personligen så uppskattar jag verkligen de här nya boxarna som är ett alldeles utmärkt komplement till de ordinarie boxarna. Det är smått obegripligt att Niantic som drar in sina pengar på boxarna så länge i princip bara erbjudit tre olika boxar.

Skiljer sig

Adventure Box skiljer sig från de övriga, har. ett annat innehåll och för den som spelar mycket blir det lämpligt att kämpa båda de stora boxarna, en var, då ich då under spelandet.

Ut och jaga nu!