De är journalister, i frontlinjen och de jobbar med livet som insats. Hernán Zin har följt ett antal spanska journalister och deras arbete.

Filmens fokus ligger inte på att skildra adrenalinberoende äventyrare, inte på att berätta om livsfarliga uppdrag utan på hur krigets fasor påverkar dem som journalister och som människor. Det handlar om människor, frontlinjen som får uppleva vidrigheter och hur det påverkat dem.

Döden

Det handlar om att ställas inför döden, skadas, kidnappas och se andra, kollegor dö. I filmen intervjuas enskilda journalister, deras anhöriga och deras chefer. De riskerar sina liv därför att någon måste berätta.

Netflix – Dying To Tell