Spammarna har nu gått från att hota att skicka en komprometterande video till dina vänner till att rikta direkta hot mot mottagarna av deras mail. Nu innehåller breven hot om våld och kidnappning.

I dagarna så har nya hotbrev skickats ut i stor skala och de här breven skiljer sig från de tidigare då de innehåller direkta hot riktade mot mottagaren. Nu handlar det inte om en påstådd video utan om hot om att mottagaren övervakas, om våld och om kidnappning.

Hotfull ton

I breven som skickats ut så sägs att mottagarens liv är i fara och att avsändaren representerar en grupp som är specialister på kidnappning och utpressning. Mailet är delvis illa författat, sannolikt har avsändaren använt sig at Google Translate eller liknande, likt tidigare mail.

Breven kommer från anonyma avsändare som antingen använt sig av kapade konton eller anonymiseringsservrar. Mailen innehåller också en och samma digital plånbok för bitcoin – vilket är det avsändarna vill ha betalt i.

Polisanmäl

Mitt råd är att den här typen av hot ska polisanmälas – oavsett om det rör sig om spammare eller inte. Det är direkt hot, riktade mot enskilda och mottagerna av breven. Tänk på att spara mailen, om du väljer att polisanmäla. Det kan vara en möjlighet att spåra och få fast avsändaren – även om chansen är rätt liten men det kan inte uteslutas att den som skickat mailet har begått ett misstag.

%d bloggare gillar detta: